Sund & Bælt Holding A/S

Femern A/S afleverer opdateret ansøgning i Tyskland for at påbegynde en ny høringsrunde

Nyhed   •   Jul 05, 2016 15:42 CEST

Den 12. juli 2016 påbegyndes den anden offentlige høring i Tyskland af de opdaterede ansøgningsdokumenter for Femern Bælt-forbindelsen. Høringen vil foregå hen over sommeren frem til 26 august.

Femern A/S ansøgte den 13. juni 2016 om godkendelse af den opdaterede projektansøgning. Dermed kan den fornyede høring iværksættes af høringsmyndigheden i Slesvig-Holsten, LBV Kiel, som forestår fremlæggelsen af ansøgningsdokumenterne for offentligheden.

Ansøgningen om myndighedsgodkendelse af den tyske del af Femern Bælt-tunnelen blev afleveret første gang i oktober 2013 og var i offentlig høring i 2014-2015. Der blev i forbindelse med høringen indgivet cirka 3.100 indsigelser og udtalelser fra privatpersoner, virksomheder, organisationer og myndigheder.

På baggrund af de indkomne høringssvar fra den første høring, nye domstolskendelser på andre projekter, nye vejledninger, fornyede undersøgelser af miljøforholdene samt krav fra de tyske myndigheder, har Femern A/S og medansøgeren, LBV Lübeck, udbygget og opdateret ansøgningen på en række områder, efter tæt dialog med myndighederne og drøftelserne på de afholdte offentlige høringsmøder. Det drejer sig eksempelvis om en ny rapport i henhold til EU’s Vandrammedirektiv, yderligere forslag til miljøkompensationer og miljømæssige kontrol- og overvågningsprogrammer.

Ansøgningen om myndighedsgodkendelse af Femern Bælt-forbindelsen bygger på et omfattende undersøgelsesprogram, som gennem flere år er udført af især danske og tyske eksperter inden for blandt andet miljø, sejladssikkerhed, geoteknik, tunnelsikkerhed samt beredskab og af selskabets tekniske rådgiver, Rambøll-Arup-TEC. Ansøgningen indeholder således en detaljeret beskrivelse af den tunnel, som skal bygges, valget af linjeføring, byggemetoderne, alternative tekniske løsningsmodeller og ikke mindst projektets miljømæssige virkninger.

Når høringsfristen for den nye høring udløber ultimo august 2016, sender høringsmyndigheden, LBV Kiel, alle høringssvarene til Femern A/S og medansøgeren, LBV Lübeck, som herefter sammen med selskabets eksperter i jura, sikkerhed og miljø går i gang med at gennemgå høringssvarene og udarbejde grundige svar på hvert enkelt spørgsmål.

Femern A/S vil, ligesom det var tilfældet ved den forrige høring, holde en række konsultationer på rådhuse, hvor ansøgningen bliver lagt frem. Her kan borgere stille spørgsmål til en repræsentant fra Femern A/S og få hjælp til at finde rundt i det meget omfattende ansøgningsmateriale.

Der vil være et link til internetversionen af det nye ansøgningsmateriale her på siden, når høringen efter planen går i gang den 12. juli 2016.