E.ON Danmark

Film fra indvielsen af Nordjyllands største biogasanlæg

Nyhed   •   Jul 13, 2016 12:04 CEST

Det nye biogasanlæg i Vrå behandler årligt 300.000 tons biomasse, heraf cirka 250.000 tons gylle, som ellers ville være havnet som ubehandlet gødning på markerne.

Det 12 fodboldbaner store anlæg vil årligt forsyne det danske gasnet med cirka ni mio. kubikmeter biometan, som finder vej til forskellige formål inden for transport, varme og industrisektoren. Det svarer til årsforbruget af 4.300 personbiler eller 250 busser, hvis de kørte på biogas, eller gasforbruget i 6.500 boliger. GrønGas Vrå beskæftiger omkring 10 personer på daglig basis.

Der er god fremdrift i den danske biogasudbygning. Dog er der stadig et stykke vej til at indfri de politiske målsætninger om at omdanne 50% af den danske gylle til biogas i 2020. Med GrønGas på nettet og flere nye anlæg på vej i 2016, anvendes i dag knapt 15% af den danske gylle til biogasproduktion. Potentialet er stadig stort, eftersom Energistyrelsen vurderer, at det det samlede danske biogaspotentiale ligger på 40-60 PJ - i 2015 produceredes cirka 6,5 PJ.

Om to måneder, d. 26. september, 2016 indvier E.ON Danmark sammen partneren SBI Invest - herunder 71 landmænd, Danmarks største biogasanlæg i Sønderjylland, Sønderjysk Biogas A/S.