Arbejdernes Landsbank

Jobfesten fortsætter, men på nedsat tid

Nyhed   •   Aug 21, 2017 09:34 CEST

Beskæftigelsen for lønmodtagere steg med 4.000 personer i juni måned, det viser nye tal fra Danmarks Statistik, og dermed er der kommet knap 22.000 flere i beskæftigelse i første halvår. Det er fortsat den private sektor, der driver fremgangen i beskæftigelsen. Antallet af ansatte i den offentlige sektor er faldet med 200 personer i år.

Det er på alle måde glædeligt, at der kommer flere og flere i arbejde herhjemme. Der er dog også lidt malurt i bægeret, for kvartalstallene fra Danmarks Statistik, der omregner lønmodtagerbeskæftigelsen til antal fuldtidsansatte viser, at fuldtidsbeskæftigelsen er steget med under halvdelen (9.000) af antallet af lønmodtagere (22.500) fra 4. kvartal sidste år til andet kvartal i år. Med andre ord, så er fremgangen i antallet af lønmodtagere til dels drevet af, at flere arbejder på nedsat tid.

Det er blevet sværere at finde arbejdskraft

Samlet set peger de seneste data dog på, at både væksten og jobopsvinget i Danmark er i rigtig god behold. Spørger man virksomhederne om deres forventninger til beskæftigelsen, så regner de i gennemsnit med at ansætte flere de kommende måneder. Spørger man forbrugerne, så svarer de på samme måde, at de forventer faldende ledighed over de kommende 12 måneder.

Når det er sagt, så er det også blevet mere tydeligt, at det for nogle virksomheder er svært at skaffe den nødvendige arbejdskraft, ved de nuværende lave ledighedsniveauer. Særligt i byggeriet er det nu hver tredje virksomhed der angiver, at de har svært ved at finde kvalificeret arbejdskraft. Men det er også blevet sværere i industrien og i servicesektoren.

Jobreformer og udenlandsk arbejdskraft holder jobfesten kørende

Der er dog ikke tegn på en egentlig overophedning af arbejdsmarkedet her og nu. Lønstigningerne er for opadgående, men er fortsat moderate. Det skyldes i høj grad, at arbejdsstyrken vokser løbende, som følge af allerede vedtagne jobreformer og tilgang af udenlandsk arbejdskraft. Det tager tilsammen toppen af presset på arbejdsmarkedet.

På baggrund af den solide vækst i økonomien forventer vi, at fremgangen i beskæftigelsen fortsætter det kommende år. Et gradvist strammere arbejdsmarked lægger dog en naturlig dæmper på jobvæksten og vi forventer, at tempoet aftager lidt de kommende kvartaler.