Arriva Danmark

Kolleger sætter ord på Arrivas kultur

Nyhed  •  2011-10-24 14:14 CEST

35 medarbejdere har været med til at sætte nye ord på Arriva Danmarks virksomhedskultur.

’Ansvar, imødekommenhed, resultater, stolthed og trivsel.’

Sådan lyder Arriva Danmarks nye værdier, der beskriver virksomhedens kultur. Fem ord, der fortæller, hvad Arriva Danmark står for, og hvordan det er at være en del af virksomheden.

»Værdier er ikke noget, man kan beslutte – de er udtryk for den ånd, der allerede eksisterer i virksomheden, og derfor har det også været vigtigt at inddrage medarbejdere og indhente input fra alle hjørner af virksomheden for at finde frem til de fem værdier,« siger direktør for Corporate Affairs Marianne Bøttger fra Arriva Danmark.

Input fra alle sider

35 medarbejdere fra hele landet, fra både tog og bus og fra alle medarbejdergrupper var i juni samlet til en workshop i Nyborg for at diskutere, hvad Arriva Danmark står for – og gerne vil være kendt for.
»Det har været enormt værdifuldt at få så mange gode input, og det havde ikke været muligt at sætte ord på vores værdier, hvis ikke der havde været så mange gode kolleger, der havde været villige til at dele deres tanker med hinanden,« siger Marianne Bøttger.

Det udmøntede sig i en lang liste af tanker og ideer, som nu er blevet kogt ned til fem værdier, der samler essensen af de mange forslag fra medarbejderne.

»Vi har været vidt omkring og har haft mange ord i spil, men vi føler, at vi er landet på fem værdier, der både beskriver, hvad vi gør, og hvordan vi gør det – men også sætter ord på nogle af de bløde værdier, der kendetegner Arriva Danmark.«

Ansvar
Værdierne kommer ikke af sig selv, men kræver et aktivt engagement fra hver eneste medarbejder. Det handler derfor om at tage ansvar, være imødekommende, levere resultater, udvise stolthed og at skabe trivsel.
»Vi har alle et ansvar for, at værdierne lever – og derfor er det ’at tage ansvar’ en meget væsentlig værdi i Arriva Danmark. Vi gør hver især en forskel i hverdagen ved at tage ansvar for vores opgaver og ved at udføre vores arbejde til vores egen og vores kunders tilfredshed,« siger Marianne Bøttger.

Imødekommenhed
Ansvarlighed gør det dog ikke alene. Det er også vigtigt ’at være imødekommende’ over for kunder, kolleger og samarbejdspartnere, hvis Arriva Danmark skal kunne leve op til sin vision om at skabe de bedste rejseoplevelser i den kollektive trafik.

»Det er vigtigt, at vores kunder føler sig velkomne, så de har lyst til at komme igen og kan fortælle andre om deres gode oplevelse med Arriva og den kollektive trafik. Tilfredse kunder er nøglen til succes, og vi skal hele tiden huske på, at det er os, der er til for kunderne – ikke kunderne, der er til for os,« siger Marianne Bøttger.

Resultater
Arriva Danmark er en forretning, der skal tjene penge på sine aktiviteter, og derfor er det også en værdi ’at skabe resultater’.

»Vi betragter gode økonomiske resultater som fundamentet for en sund virksomhed og en velfungerende kollektiv trafik, og derfor sætter vi en ære i at leve op til vores aftaler – og i at overgå forventningerne til os. En sund økonomi giver mulighed for at udvikle virksomheden og er med til at gøre Arriva Danmark til et godt sted at arbejde.«

Stolthed
Man kan ikke pådutte nogen at være stolt, men i Arriva Danmark er det en værdi ’at udvise stolthed’, når man er stolt af sit arbejde og af sin arbejdsplads.

»Vi har al mulig grund til at være stolte af Arriva – og stolte af, at vi som individer og virksomhed får hverdagen til at hænge sammen for de tusindvis af mennesker, der hver dag benytter den kollektive trafik. Det har stor værdi for samfundet, og vores ansvarsfulde indsats gør, at vi kan se hinanden og vores kunder i øjnene – vel vidende, at vi altid gør vores bedste,« siger Marianne Bøttger.

Trivsel
Det skal være sjovt at gå på arbejde, og det kræver, at man har gode kolleger og selv bidrager til ’at skabe trivsel’ på arbejdspladsen.

»Vi skal stå sammen om at gøre Arriva til en attraktiv arbejdsplads, og vi skal udvise overskud og arbejdsglæde i en travl hverdag. Vi skal også udvise omsorg for vores kolleger, være opmærksomme på, hvordan de har det, og yde en aktiv indsats for, at vi kan leve op til ordlyden i vores sundheds­program: ’Et godt liv med Arriva’,« siger Marianne Bøttger.

 

Hvad er værdier?
Værdier er ord, der beskriver virksomhedens ånd og kultur. Værdierne sætter ord på de egenskaber, der gør virksomheden speciel.

 

Arrivas Værdier

Ansvar
Vi tager ansvar for, det vi gør, og dem, vi gør det for, og sætter en ære i at udføre vores arbejde til egen og kundernes tilfredshed. Vi gør hver især en forskel i vores kunders hverdag og er som virksomhed med til at binde det danske samfund sammen. Vi går forrest i udviklingen af den kollektive trafik, har modet til at træffe beslutninger og evnerne til at føre vores ideer ud i livet.

Imødekommenhed
Vi glæder os over, at vi er i daglig kontakt med vores kunder, og er imødekommende over for alle. Vi er lydhøre i dialogen med både kunder og kolleger og inddrager alle bidrag i vores arbejde med at udvikle og forbedre den kollektive trafik. Vi er bevidste om, at tilfredse kunder er nøglen til succes – og at vi er til for kunderne.

Resultater
Vi er en forretning og betragter gode økonomiske resultater som fundamentet for en sund virksomhed og en velfungerende kollektiv trafik. Vi lever op til vores aftaler og leverer ofte mere end forventet. Vi sætter os hele tiden nye, ambitiøse mål og arbejder målrettet på at overvinde vores mangler og udnytte vores styrker til at skabe positive resultater for Arriva.

Stolthed
Vi er stolte af Arriva – og stolte af, at vi som individer og virksomhed får hverdagen til at hænge sammen for de tusindvis af mennesker, der hver dag benytter den kollektive trafik. Vi er stolte af vores arbejde og kan se hinanden og vores kunder i øjnene – vel vidende, at vi altid gør vores bedste.

Trivsel
Vi står sammen om at gøre Arriva til en attraktiv arbejdsplads og udviser overskud og arbejdsglæde i en travl hverdag. Vi sætter pris på at være del af en mangfoldig arbejdsplads med et stort engagement og et godt fællesskab. Vi er omsorgsfulde og opmærksomme over for hinanden og opsatte på at sikre os alle et godt liv med Arriva.

You haven't completed the steps for your Hosted Newsroom

You haven't entered a correct link to your helper.html file for your Hosted Newsroom. Go to Publish and complete the steps.