Arbejdernes Landsbank

Konjunktiurbarometer: dansk økonomi i fremgang og større pres på arbejdsmarkedet

Nyhed   •   Aug 30, 2017 09:28 CEST

Der er gang i kedlerne

Dagens konjunkturbarometre fra Danmarks Statistik bekræfter billedet af dansk økonomi i fortsat fremgang.

Industrien er i hopla og trods et lille fald i konjunkturbarometeret i august, så er optimismen fortsat tæt på det højeste i tre år og industrien forventer som helhed at øge beskæftigelsen de kommende måneder. Det går rigtigt godt i både euroområdet og USA og det kommer de danske industrivirksomheder, hvoraf mange producerer til eksport, til gode. Den stærke krone drysser dog lidt malurt i bægeret for eksportvirksomhederne og det kan meget vel have sat sig lidt i optimismen i august. Bygge og anlægs sektoren har også medvind og trods et lille fald i august ligger konjunkturbarometeret fortsat højt mens servicesektorens konjunkturindikator ligger stort set uændret på et højt niveau.

Det går dog ikke helt så godt for detailhandlen. Stemningen har været dalende siden midten af sidste år og konjunkturindikatoren var stort set uændret i august. Det kan virke mærkeligt, da privatforbruget har været drivkraften bag væksten i Danmark de seneste to år. Men fremgangen går i mange tilfælde uden om de danske detailvirksomheder. Det skyldes, at en større del af privatforbruget går til tjenester, fx restaurantbesøg og rejser. Men også, at meget af vores shopping i dag foregår via nettet og ofte på udenlandske hjemmesider.

Pres på arbejdsmarkedet

Det er blevet mere tydeligt, at det for nogle virksomheder er svært at skaffe den nødvendige arbejdskraft, ved de nuværende lave ledighedsniveauer. Dagens konjunkturbarometer viser, at mere end hver fjerde virksomhed i byggeriet har svært ved at finde kvalificeret arbejdskraft. Samtidig er det også blevet sværere i industrien over de seneste måneder, mens der ikke har været den store ændring i servicesektoren. Og der er udsigt til, at udfordringerne kan blive større over tid. For både byggeriet og industrien svarer samstemmende, at de forventer at øge antallet af medarbejdere over de kommende måneder.

På trods af den lovende titel ”Sådan forlænger vi opsvinget” på regeringens skatteudspil, så er der dog ikke meget hjælp at hente i udspillet for de danske virksomheder, der står og mangler arbejdskraft. Ifølge regeringen vil udspillet hæve arbejdsudbuddet med samlet set 7.600 personer frem til 2023, men i 2018 og 2019 er der blot tale om et øget arbejdsudbud på lige under 3.000 personer. Med den nuværende beskæftigelsesvækst, så svarer det rundt regnet til det antal jobs, som der bliver skabt på bare en enkelt måned.

Der er dog ikke tegn på en egentlig overophedning af arbejdsmarkedet her og nu. Lønstigningerne er for opadgående, men er fortsat moderate. Det skyldes i høj grad, at arbejdsstyrken vokser løbende, som følge af allerede vedtagne jobreformer og tilgang af udenlandsk arbejdskraft. Det tager tilsammen toppen af presset på arbejdsmarkedet.