Selveje Danmark

​Krisecentre måtte afvise over halvdelen

Nyhed   •   Jan 06, 2017 14:13 CET

Der er fortsat store udfordringer med manglende kapacitet på landets krisecentre for voldsramte kvinder. Ved henvendelse om ledig plads måtte krisecentrene i 54 procent af tilfældene afvise kvinden. Det fremgår af Socialstyrelsens årsstatistik, der blev offentliggjort inden årsskiftet.

Skilter ikke med problemet Man skal dog kigge dybt i rapporten for at opdage problemstillingen med den manglende kapacitet. Det fremgår nemlig ikke i klar tekst, hvor stor en andel det er, der bliver afvist på krisecentrene. Det oplyses blot, at der er ledige pladser i forbindelse med 46 procent af henvendelserne (se side 8). Rapporten fremhæver modsat, at den gennemsnitlige belægningsprocent er 89 procent på landsplan. Det hjælper dog ikke meget på de udfordringer krisecentrene møder på lokalt plan med at skaffe tilstrækkelig pladser til de udsatte kvinder.

Årsstatistikken 2015 (ja, 2015 er den seneste offentliggjorte årsstatistik) har særligt fokus på de voldsudøvende partnere og kvinder med gentagne ophold.

Færre kvinder vender tilbage til krisecentrene
Der er tendens til, at andelen af kvinder med to eller flere ophold har været faldende siden 2011, hvor den var 36 procent. I 2015 er andelen af kvinder med gentagne ophold på 29 procent.

Gruppen af kvinder med gentagne ophold er generelt mindre ressourcestærke end de øvrige kvinder på krisecentrene. Flere af dem er udenfor arbejdsmarkedet, og de har været udsat for vold i længere tid i deres voksenliv.

De voldsudøvende er ofte selv opvokset med vold
Mange af de voldsudøvende partnere har egne problemer eller er opvokset i et hjem med vold. Knap halvdelen – 49 procent – har således et alkohol- eller stofmisbrug, og næsten tre ud af fire – 73 procent – af partnerne har været udsat for vold i deres barndomshjem. 55 procent af kvindernes partnere har været voldelige i et tidligere forhold. Disse informationer om partnerne hviler på kvindernes oplysninger.

Partnere til kvinder med gentagne ophold har i højere grad et alkohol- og stofmisbrug end partnere til kvinder, der kun har ét krisecenterophold. Knap en tredjedel – 32 procent – af partnerne har modtaget et tilbud om behandling vedrørende voldsudøvelse.

Børn med gentagne ophold er især blevet tilbudt sociale aktiviteter og psykologhjælp. Henholdsvis 33 procent og 27 procent af børnene modtog disse tilbud.

Opholdslængden er stigende

Krisecentrene har modtaget 13.096 henvendelser i 2015. Som oftest er det de voldsramte kvinder selv, der henvender sig, men det kan også være fx en sagsbehandler, et andet krisecenter eller pårørende. Kvindernes gennemsnitlige opholdslængde er steget siden 2013 og var på 71 dage i 2015. Børns gennemsnitlige opholdslængde har holdt sig på samme niveau siden 2013 og var på 65 dage i 2015.