Arbejdernes Landsbank

Ledigheden stiger, men ingen grund til panik

Nyhed   •   Jul 07, 2017 09:49 CEST

Antallet af bruttoledige steg med 1.200 personer i maj måned mens ledighedsprocenten var uændret på 4,3 pct. I modsætning til de foregående seks måneder kan stigningen i bruttoledigheden i maj ikke forklares ved, at flere personer på integrationsydelse bliver visiteret som jobparate og dermed indgår i bruttoledigheden. Ifølge Danmarks Statistik udgjorde denne gruppe kun 50 personer i maj og der er altså tale om en reel stigning i antallet af bruttoledige.

Det er dog efter vores vurdering for tidligt at afblæse jobopsvinget, med bare et enkelt tal i hånden. Bruttoledigheden kan svinge markant fra måned til måned og samlet set peger de seneste data på, at både væksten og jobopsvinget i Danmark er i god behold. Spørger man virksomhederne om deres forventninger, så regner de i gennemsnit med at ansætte flere de kommende måneder ikke færre. Der er da heller ikke tegn på nogen opbremsning i beskæftigelsen når vi ser på forbrugertilliden. Her svarede en større andel af de adspurgte i juni måned, at de forventede en faldende ledighed over de kommende måneder.

Vi forventer at fremgangen i beskæftigelsen fortsætter det kommende år, men i et lidt lavere tempo end sidste år. Det skyldes primært, at der allerede nu er tegn på flaskehalse i nogle brancher, hvor det er svært at finde kvalificeret arbejdskraft. Det lægger naturligt end dæmper på jobvæksten.