Liberal Alliance Århus

Liberal Alliance i Østjylland har nu valgt yderligere 3 folketingskandidater

Nyhed   •   Nov 30, 2010 06:39 CET

Pressemeddelelse:

Liberal Alliance i Østjylland har nu valgt yderligere 3 folketingskandidater.

Ulrik Hermann, 47 år, Cand.merc. og adjunkt, Formand Liberal Alliance Djursland, Grenaa -
ulrikhermann@gmail.com, tlf. 30266597
"Danmark bør være et åbent og tolerant samfund, med åbne grænser og lukkede sociale kasser for nytilkomne. Det er væsentligt at den danske industri kan konkurrere og derfor skal skatterne og energiafgifterne ned. Vi må gennemføre liberale motivationsfremmende reformer så konkurrenceevnen sikres, både gennem reformer af sociale ydelser og gennem en reduktion af skattetrykket."

Peter Hjortkjær Jørgensen, 57 år, Erhvervsmægler/HD finansiering, Skødstrup, Formand for Liberal Alliance Århus - peterhjortkjaer@gmail.com, tlf. 30202932
"Danmark har brug for et liberalt parti, der vil være garant for gennemførsel af reformer. Jeg går som folketingskandidat ind for bedre vilkår for erhvervslivet for at fremme væksten, og mener at dansk økonomi skal have andel i de kommende årtiers vækst med vedvarende energi, men på markedsvilkår. Jeg var EP-kandidat ved Europaparlaments valget sidste år og er som repræsentantskabsmedlem i det østjyske energiselskab NRGI engageret i udviklingen inden for energisektoren."

Finn Nyboe Jensen, 46 år, Speditør, Horsens, formand for Liberal Alliance Horsens - finn.nyboe.jensen@gmail.com, tlf. 21831374:
"Gennem færre regler får vi et friere samfund med mindre behov for offentlig kontrol. Dette baner vejen for en mere effektiv offentlig sektor – der kræver et mindre skattetryk. Et mindre skattetryk giver bedre konkurrenceevne, som er lig med større konkurrenceevne og vækst. Væksten sikrer velstanden i samfundet og giver os råd til den nødvendige velfærd for de svage grupper i samfundet."

Henrik Olsen, Formand for Liberal Alliance Østjyllands Storkreds' bestyrelse, oplyser at kandidaterne er i fuld gang med at forberede deres valgkampagner for Liberal Alliance med udgangspunkt i Liberal Alliances mærkesager i de områder, som kandidaterne selv "brænder for".
"I storkredsen er vi særdeles tilfredse med at vi allerede nu har et stort og kompetent hold af folketingskandidater der vil føre valgkampagne i hele Østjylland og med fokus på Liberal Alliances mærkesager: Lavere skat, højere vækst, en effektiv offentlig sektor, mindre kontrol og bureaukrati, samt mere frihed for borgerne.
Folketingskandidaterne i Liberal Alliance bliver opstillet sideordnet i hele Østjyllands Storkreds og vælgerne har dermed alle muligheder for at stemme liberalt, idet vælgerne på valgdagen kan vælge mellem alle Liberal Alliances kandidater i Østjylland.

Østjyllands Storkreds
-----------------------------------------------------------------------------------
Formand, Liberal Alliance Østjyllands Storkreds
Bestyrelsesmedlem, sekretær, Liberal Alliance Århus
Hovedbestyrelsesmedlem Liberal Alliance
-----------------------------------------------------------------------------------
Henrik Olsen

Tietgens Plads 4, 1.
8000 Århus C
T 20265217