Mind Your Own Business

Lokale mentorvirksomheder støtter unge drenges udvikling

Nyhed   •   Aug 21, 2017 11:25 CEST

Samarbejde med lokale mentorvirksomheder er et essentielt element i ethvert Mind Your Own Business forløb. Her får alle mikrovirksomheder mulighed for at indgå i et samarbejde med en lokal virksomhed, der kan bidrage med rådgivning og ekspertise.

Rådgivning & Rollemodeller

Gennem samarbejdet med en mentorvirksomhed får drengene et indblik i, hvordan man på en almindelig arbejdsplads indgår i faglige afdelinger og løser opgaver, der minder om det drengene selv arbejder med på mikroplan. Og gennem den personlige kontakt med en mentor får drengene nogle rollemodeller, de kan spejle sig i og blive fortrolige ved.

Som professionelle sparringspartnere tilfører mentorvirksomhederne Mind Your Own Business forløbene en ganske særlig dimension, som drengene ikke ville kunne opleve ellers.

I Rambøll arbejder vi meget med almene boliger i hele landet, og har været engageret i Folehaven igennem mange år. Så vi syntes, at samarbejdet både var en måde at give noget tilbage til Folehaven, samtidig med at det giver os en super indsigt i, hvad der foregår i området. Vi gik ind i samarbejdet med den tanke, at Rambøll har mange tværfaglige netværk og meget forskelligt at byde ind med. Det har været fantastisk at være med. Og i virkeligheden er det meget nemmere at se, hvordan man kan bidrage, når projekt ikke er så stort, og man mødes og laver ting sammen.

Sådan fortæller Nicolai Zwinge, der er daglig projektleder i Rambøll, og det sidste år har været frivillig erhvervsmentor for drengene i mikrovirksomheden Hermanos i Folehaven, Valby.