Danmarks Cykle Union

​Møde mellem DCU’s bestyrelse og det afgåede MTB-Udvalg er afholdt

Nyhed   •   Nov 13, 2016 17:01 CET

Søndag den 6. november mødtes repræsentanter fra bestyrelsen og det afgåede MTB-Udvalg i Horsens. Mødets formål var at opnå klarhed over de forhold som MTB-Udvalgets åbne brev havde rejst, samt finde svar på spørgsmål vedrørende økonomiske forhold der for bestyrelsen var ubesvaret.

- Mødet blev holdt i en konstruktiv ånd, og der var enighed om, at kommunikationen mellem enkeltpersoner forud for mødet har været mangelfuld fra begge sider, hvorfor vi er endt hvor vi er og rygter er opstået. Det skal understreges, at der er nu klarhed over, at der ikke er nogle der har ”taget af kassen” eller lignende, som det har været formuleret i medierne og rygtet, siger Christoffer Lehmann, der deltog som referent på mødet.

Bestyrelsen konstaterede på mødet, at der i 2016 har været afholdt højere honorarer til tidtagere i MTB end tidligere år og i øvrige discipliner, som en konsekvens af at få eller ingen frivillige ville påtage sig opgaven. Honorarstørrelserne er godkendt af MTB-klubberne på MTB Årsmøderne, men fremadrettet ønsker bestyrelsen at få disse aftaler tilpasset de øvrige discipliners niveau.

MTB-Udvalget medgav på mødet, at aktiviteterne i 2015-regnskabet var uhensigtsmæssigt blandet sammen (DCU licensløb, SRAMLiga, MTB-Udvalg og Aktivitetsmidler), hvorfor man lavede en ny regnskabspraksis til 2016. Denne blev indført efter aftale på MTB Årsmødet i januar 2016. Siden primo 2016 har der været sikker drift i forhold til løbsafvikling og økonomistyring i DCU MTB.

Det fremgår samtidigt af det økonomiske resultat for 2016, at alle løbsarrangører/klubber modtager deres tilgodehavende i henhold til aftale med MTBLiga for 2016. MTBLigaens udestående gæld til DCU tilbagebetales endvidere. Beløbet hertil er i sæsonen blevet opkrævet som ekstra løbsgebyr.

MTB-Udvalget og MTBLigaens regnskab 2015 blev godkendt ved MTB Årsmødet i januar 2016, og fremlagt på mødet søndag. 2016-regnskabet fremsendes DCU, når det forventeligt er afsluttet den 01.12.2016.

Nyt MTB-Udvalg til januar
Konstruktivt for MTB-sporten fremover skal det også understreges, at både DCU’s bestyrelse og det afgåede MTB-udvalg vil MTB-sporten det bedste i fremtiden. Det forventes at et nyt MTB-udvalg er sammensat senest januar 2017. Og i henhold til tidligere aftale fortsætter arbejdet med at integrere MTB-klubber og den tilhørende økonomi og administration i de to distrikter. Herved løftes størsteparten af de administrative opgaver af de to distrikter og letter et fremtidig MTB-Udvalgs arbejde.

Det afgåede MTB-udvalg er selvfølgelig indstillet på at overdrage alle oplysninger, løbsmateriel og viden til det nye udvalg, så der også i 2017 er MTB-licensløb på kalenderen.