Nordens velfærdscenter

Nordisk Jobbmässa och konferens om ungdomsarbetslöshet

Nyhed   •   Apr 25, 2013 10:31 CEST

En jobbmässa och därpå följande konferens arrangerades den 22 april på
Voksenåsen, Norges nationalgåva till Sverige, i Oslo. Temat för dagen var
ungdomsarbetslöshet. Mässan besöktes av närmare två hundra ungdomar, många av
dem hade kommit från Sverige. Konferensen som följde handlade om hur fler unga
ska kunna komma i arbete.

Statssekreterare Norvald Mo var på plats på konferensen, liksom norsk media.
Presentationerna var många och tog ett vittfamnande grepp om ämnet.

Jenny Tägtström, utredare på Nordens Välfärdscenter, belyste situationen för
unga på arbetsmarknaden med utgångspunkt i rapporten Unge på kanten. Bland annat
konstaterades att det inte bara är nivåerna på arbetslöshet och sysselsättning
som skiljer sig för unga i de nordiska länderna, men att också villkoren på
arbetsmarknaden ser olika ut.

- Unga i Sverige arbetar till exempel i mycket högre utsträckning i
tidsbegränsade kontrakt, något som kan ge otrygghet för individen och på sikt
försvåra för deras etablering på arbetsmarknaden, menade Jenny Tägtström.

Lars Djarnæs, Seniorrådgivare Nordiska ministerrådet talade om den gemensamma
nordiska arbetsmarknaden som en möjlighet för unga att hitta arbete i ett annat
nordiskt land:

- Den nordiska arbetsmarknaden är dock inte lösningen på
ungdomsarbetslösheten, enligt Djarnæs. Däremot är det en möjlighet för samtliga
nordiska länder. Den gemensamma arbetsmarknaden kan hjälpa till att utjämna
cykliska svängningar i den nationella ekonomin, motverka inflationsökning och
bidra till ekonomisk växt.

Under 60-talet skedde den största inomnordiska arbetsvandringen till Sverige,
idag söker sig svenska ungdomar till Norge. När tiderna förändras, förändras
också vandringsmönstren då arbetssökande söker sig dit jobben är.

Bjørn Halvorsen, specialråd vid Arbeidsdepartementet i Norge, framhöll vikten
och bristen av evalueringar av arbetsmarknadsinsatser för unga.

- Om vi inte känner till vad som fungerar vet vi heller inte vad vi ska satsa
på, sa Halvorsen. Danmark har legat i framkant med att utvärdera projekt och
arbetsmarknadssatsningar för unga, de övriga nordiska länderna har mycket att
lära från Danmark.

José Pérez Johansson projektledare för Jobbresan berättade om hur svenska
ungdomar får hjälp och stöd för att hitta arbete i Norge.

- Grundidén med Jobbresan är att hjälpa de unga att utöka sin komfortzon så
de kan söka jobben där de finns, berättade Pérez Johansson.

I Jobbresan är vuxna med och ger råd till unga under hela resan, från
förberedelser i hemlandet till praktisk hjälp med boende och
arbetsgivarkontakter i Norge. På det här sättet skapas en trygg omgivning som
gör att de unga vågar utmana sig själva. Ungdomarna i programmet är registrerade
som arbetslösa på arbetsförmedlingen och många saknar helt tidigare
arbetserfarenhet.

Konceptet är inte är beroende av att de unga flyttar från ett annat land till
ett annat. Jobbresan kan därför lika gärna användas som en insats för att hjälpa
arbetslösa ungdomar i Norge, menade José Pérez Johansson.

Debatten som avslutade konferensen var livlig och berikades av deltagarnas
skilda utgångspunkter. Patrik Karlsson från Svenskt Näringsliv menade att
arbetsförmedlingarna kunde bli bättre på att matcha arbetssökande med
arbetsgivare.

- För att uppnå det bästa matchningsresultat med unga arbetssökande är det
viktigt att arbetsförmedlingen tar kontakt med arbetsgivarna på orten, lär känna
dem och deras verksamhet, sa Patrik Karlsson.