Vækstfonden

Ny analyse af danske business angels viser stor investeringsaktivitet i 2015

Nyhed   •   Dec 01, 2015 16:12 CET

Der er større optimisme og mindre risikoaversion at spore blandt danske business angels. Den generelle økonomiske fremgang har haft en afsmittende effekt på deres aktiviteter. Ny analyse af 82 business angels viser, at de i gennemsnit har foretaget ca. 1,7 investeringer for et gennemsnitligt beløb på 2,1 mio. kr. i det første halvår af 2015.

Keystones og Vækstfonden står bag analysen, der har haft til formål at afdække de danske business angels’ præferencer og strategier for at få indblik i, hvad der karakteriserer de mest succesfulde business angels.

Blandt de adspurgte business angels tegner der sig groft set to arketyper:

  • En type af business angels, som investerer i ICT-virksomheder, der er bosat i Hovedstadsregionen, og som primært har fokus på virksomheder i deres tidlige faser.
  • En anden type af business angels, som investerer i industrivirksomheder, der er bosat i Jylland og på Fyn, og som i højere grad har fokus på de senere faser som buyout/omstrukturering og generationsskifte.

Fælles for dem gælder, at langt hovedparten kun investerer i Danmark og 1/3 kun i eget lokalområde. De har i gennemsnit 10 års investeringserfaring, og mere end 95 pct. af de adspurgte allokerer maksimalt 50 pct. af deres investeringsformue til investeringer i unoterede virksomheder.


Industriinvesteringer giver et højere afkast

Industriinvestorerne opnår samlet set et højere afkast end ICT-investorerne gør. Og det er på trods af, at ICT-investorerne egentligt har en højere hitrate. 

Forklaringen ligger i, at når det lykkes for industriinvestorerne, så opnår de et væsentligt højere afkast. Samlet set har 60 pct. af de danske busines angels med industrifokus opnået et afkast på 4x eller mere, hvilket vil sige, at de har fået deres investerede penge mere end fire gange igen, mens det for business angels med ICT-fokus er 38 pct., der har opnået et tilsvarende afkast.


Business angels med iværksætterbaggrund klarer sig bedst

60 pct. af de danske business angels har erfaring med selv at starte virksomhed, og undersøgelsen viser, at det har betydning for afkastet. Business angels med iværksætterbaggrund har en højere hitrate, og selvom de ikke nødvendigvis opnår lige så høje afkast på deres succesfulde investeringer, så får de samlet set et bedre afkast, end business angels med baggrund som virksomhedsledere. 

Analysen viser, at knap 70 pct. af investorerne med iværksætterbaggrund har opnået et afkast på 4x eller mere, mens det for business angels med virksomhedslederbaggrund kun er 40 pct., der har opnået et tilsvarende afkast.