Per Aarsleff A/S

PRØVERAMNING TÆT PÅ JERNBANE

Nyhed   •   Jan 26, 2016 10:33 CET

Forud for et større udbud installerede Aarsleff Fundering to spunsjern tæt på stationen i Ringe 

Prøveramningen af de to 11 meter lange spunsjern tæt på stationen i Ringe blev udført på foranledning af COWI A/S, der havde rådet bygherren til at efterprøve udførelsesmetoden inden den egentlige udførelsesfase. ”Tanken bag prøveramningen var at efterprøve den beskrevne udførelsesmetode og påvise, at metoden ville fungere i praksis. Udfordringen ved funderingsarbejder i området omkring stationen ved Ringe var et lag af meget hårdt moræneler, hvor der var en mindre usikkerhed om, hvorvidt man kunne vibrere spunsen helt ned, eller om det var nødvendigt at ramme efter med en hammer”, fortæller seniorgeotekniker Niels Hulgaard fra COWI.

Der kan være penge at spare
Hos Aarsleff Fundering var entrepriseleder Nordin Naciri ansvarlig for projektet. Han fortæller, at det faktisk hører til sjældenhederne, at rådgivere udbyder denne form for miniudbud for at få bekræftet deres metodebeskrivelser. ”COWI havde brug for at få bekræftet deres beskrevne udførelsesmetode. Vi oplever det relativt sjældent i forbindelse med udbud, men det kan vise sig, at pengene er givet godt ud. Især på steder hvor der arbejdes nær jernbanenettet, og hvor der arbejdes under sporspærring – for overskridelse af planlagte sporspærringer koster mange penge”, fortæller Nordin Naciri.

Det er dog ikke kun ved arbejder langs med jernbanenettet, at prøveramninger kan have økonomiske fordele. Også i tilfælde hvor der er usikkerhed omkring jordens beskaffenhed, kan det vise sig at være fordelagtigt med en prøveramning, eksempelvis for at få påvist den nødvendige længde og tykkelse af spunsjernene, eller for at se om støj og/eller vibrationskrav kan overholdes.

Installationer udført på én dag
Opgaven lød på installation af to spunsjern a 11,3 meters længde til 11 meter under terræn. Udfordringen ved opgaven var, at der i jorden i området var et meget hårdt lag moræneler i 4-5 meters dybde. Med installationen skulle Aarsleff Fundering påvise, om spunsjernene kunne vibreres ned i den ønskede dybde, eller om det var nødvendigt at ramme efter med en hammer for at nå tilstrækkeligt langt ned i lerlaget.

De to spunsjern blev begge installeret i løbet af kun syv timer inklusive opbrydning af asfalt, anstilling af rammemaskinen, afrigning og reetablering af belægning. Projektet blev udført i tæt samarbejde med de involverede medarbejdere fra COWI, både under udførelsen men også i den efterfølgende afrapportering.