Roskilde Kommune

Roskildes cyklister skal selv pege på, hvor de vil have forbedringer

Nyhed   •   Aug 08, 2012 10:00 CEST

Teknik og Miljøudvalg har besluttet at bruge 2 mio til cyklistforbedringer under sloganet "i Roskilde kommer cyklerne først" - og det er cyklisterne selv, der skal være med til at bruge pengene.

Kommunens Teknik og Miljøudvalg opfordrer nu alle til at udpege steder, hvor "hurtige tiltag" kan gøre det lettere at være cyklist. Det kan for eksempel være cykelramper, at markere cykelveje med blå maling på asfalten, at sætte skilte op, fjerne bomme og lignende.

Blandt de indkomne forslag trækkes der lod om en "Roskilde cykeltaske" som er produceret af nydanske kvinder for INSP! Sustain. De gode ideer og forslag kan afleveres på www.roskildecykelby.dk frem til midt i august måned.

Årsagen til, at Teknik og Miljøudvalget prioriterer de "hurtige tiltag" højt er, at mange borgere på en workshop og på kommunens hjemmeside har ønsket, at der bliver gjort noget ved de eksisterende cykelforhold her og nu. 
Denne opfordring har politikerne valgt at følge op med investeringer, der skal sørge for at forholdene for kommunens cyklister bliver mærkbart forbedret.

Formand for Teknik og Miljøudvalget, Torben Jørgensen, siger:
- Allerede inden vi har en færdig cyklistplan, kan vi give cyklisterne i Roskilde Kommune mærkbart bedre forhold. Og vi beder selvfølgelig cyklisterne selv om at fortælle os, hvor vi skal sætte ind med forbedringerne.

- Overskriften for kommunens vision på cykelområdet er "I Roskilde kommer cyklerne først". Visionen lægger vægt på at cyklen skal være det oplagte transportmiddel til og fra arbejde eller uddannelse og i fritiden. For at cyklen kan få en central rolle i hverdagen er det vigtigt at omgivelserne er cykelvenlige og derfor betyder visionen også, at der skal gives plads til cyklen når vi indretter vores byer, siger Torben Jørgensen.

Yderligere oplysninger
Projektmedarbejder Anders Keldorff 
Plan & Udvikling 
4631 3712, Anderske@roskilde.dk

Fakta. 
Teknik og Miljøudvalget har valgt at prioritere 3 områder:

"De små forhindringer"
Kommunen opfordrer borgerne til via kommunens hjemmeside www.roskildecykelby.dk at udpege steder, hvor der kan laves forbedringer som højner sikkerhed, komfort og fremkommelighed for cyklister.
Af de indkomne forslag trækkes der lod om en Roskildecykeltaske som er udført i banner fra VM i paracykling og produceret af nydanske kvinder for INSP! Sustain. Kvinderne bliver som tak for deres indsats tilbudt et cykelkursus tilrettelagt af Dansk Cyklistforbund.

"Vi cykler til arbejde"
Kampagnen var en stor succes i 2011 som var cykelår i Roskilde Kommune. Også i 2012 var der fremgang for deltagerantallet i Roskilde, mens der var tilbagegang på landsplan.

"Cykelbusordning"
Roskilde Kommune er med til at udvikle en ordning, hvor ældre skoleelever følger de yngre elever til skole. Ordningen skal være med til, at børnene cykler eller går til skole i stedet for at blive kørt af deres forældre. Ordningen giver sundere børn og øger sikkerheden på vejene omkring skolen.