Husejernes Forsikring

Sådan forebygger du skader på murermestervillaen

Nyhed   •   Okt 10, 2016 17:42 CEST

Murermestervillaen er bygget i gedigne materialer og er kendetegnet ved det røde tegltag, et fundament af beton, de hvide dannebrogsvinduer og røde mursten. Men når du køber en murermestervilla, er det vigtigt at huske på, at det ikke er et nyt hus, som du har købt. Derfor skal du løbende foretage vedligeholdelse for at undgå skader.

Netop ved murermestervillaen er følgende områder særligt vigtige at holde øje med, da det ofte er her, skaderne sker:

Tag

Selvom taget i murermestervillaerne ofte er i god stand, så kan der være enkelte frostsprængte eller revnede tagsten, som skal skiftes. Derudover kan der være løse eller manglende tagsten, som skal sættes fast eller udskiftes, da der ellers er mulighed for rådskader i tagets trækonstruktioner.

Inddækningerne rundt om ventilationskanaler, skorsten, kviste og tagvinduer kan være gamle, hvilket kan resultere i, at vand trænger ind og forsager skade på de underliggende konstruktioner. Samtidig bør tagets understrygning jævnligt efterses og renoveres, hvis det er nødvendigt.

Skorsten

Ud over inddækningerne er det i forbindelse med skorstenen vigtigt at være opmærksom på skorstenens fuger og mursten, da der kan være begyndende nedbrydning, som kan føre til fugt- og frostskader. Det er derfor vigtigt at reparere nedbrydningen før, den udvikler sig yderligere.

Ydermure

Selvom murermestervillaen er kendetegnet ved sine røde mursten, så er nogle af husene gennem årene blevet enten kalket eller malet, hvis dette er tilfældet for din murermestervilla, skal du jævnligt overfladebehandle den som et led i den normale vedligeholdelse.

Derudover er det i forbindelse med ydermurerne vigtigt at være opmærksom på sætningsrevner. Finder du sætningsrevner i ydermuren, skal du holde øje med, om de udvikler sig, og få undersøgt årsagen til, at de er opstået. Det kan være nødvendigt at få dem udbedret for at undgå, at fugt trænger ind.

Da murermestervillaen er bygget uden udhæng på taget, er det ikke beskyttet mod slagregn. Du skal derfor være opmærksom på frostsprængninger på langsider og gavle.

Kælder og kælderydervægge

Kælderenes anvendelsesområde har ændret sig en del fra murermestervilla opførsel og frem til nu, og i dag opvarmes kælderen ofte, hvilket kombineret med den mindre gode kvalitet på betonfundamentet kan give problemer med fugt og dårligt indeklima i kælderen, samt fugtudslag på indersiden af kældervæggene.

I tilfælde af alvorlige problemer med fugt i kælderen er der risiko for, at problemet spreder sig videre op i etagekonstruktionen. Det er derfor vigtigt at sørge for at kældervæggene ikke lukkes inde med forsatsvægge eller plastmaling, da dette spærre fugten inden. Derudover er det naturligvis vigtigt at have god ventilation i kælderen.

Installationer

Da murermestervillaen ikke er et nyt hus, så er de grundlæggende el-, vvs- og kloakinstallationerne det ofte heller ikke. Det kan derfor være en god idé at få gennemgået alle installationerne for at undgå de skader, som kan opstå på baggrund af gamle stofledninger, som kan resultere i kortslutninger og brand, samt tærede og utætte kloak-, vand- og varmerør, som kan resultere i vandskader.

Disclaimer:

Ved gengivelse eller bringning af noget af vores materiale, bedes I enten citere os eller på anden måde gøre opmærksom på, at indholdet kommer fra Husejernes Forsikring og meget gerne med link til vores hjemmeside. Ved længere uddrag fra tekster eller brug af vores billeder, bedes oplyst i konteksten, det bliver bragt i, at: "Indholdet er produceret og ejet af Husejernes Forsikring" med link direkte til de enkelte artikler på vores hjemmeside.