Husejernes Forsikring

Udvendig vedligeholdelse af dit hus

Nyhed   •   Okt 20, 2016 17:57 CEST

Vedligeholdelse af tag

De skiftende årstider og påvirkninger fra regn, sne, sol og frostvejr er hårdt for dit tag, og det er derfor en god ide at tjekke det jævnligt for skader og utætheder. Hvis taget ikke er helt tæt eller opbygget korrekt, udgør det en risiko for hele huset, da det kan føre til angreb af svamp og råd i både tagkonstruktionen og resten af taget. Ved at tjekke taget årligt kan du komme eventuelle skader i forkøbet, inden de udvikler sig. Eftersom det kan være svært at tjekke tagets tilstand selv, er det værd at overveje at rådføre sig med en bygningssagkyndig eller et tagfirma.

Tjek taget udefra

Taget kan inspiceres fra jorden med brug af kikkert, fra en stige eller eventuelt fra selve taget. Dog bør man overlade inspektionen til professionelle, hvis huset har en første sal eller høj tagrejsning.

 • Tjek, at tagstene ligger lige, sidder fast og er uden revner eller brud.
 • Tjek, at skotrenden er tæt. Den skal renses for blade og grene, så regnvandet kan passere uhindret ned i tagrenden.
 • Tjek, at inddækningerne ikke er tærede, udført forkert eller har løsnet sig.
 • Tjek, at eventuelle skorstenes murværk og fuger er intakte.
 • Tjek, at aftræksventiler fra faldstamme og ventilation af køkken og bad ikke er tilstoppede af grene, nåle og blade.
 • Udvendigt træværk skal vedligeholdes omhyggeligt med få års mellemrum.

Tjek taget indefra

 • Tjek, at bindingerne er i orden, så stenene ikke blæser af i en storm.
 • Tjek, at der ikke er spor af indtrængende vand og fugtproblemer. Vær især opmærksom på områderne under tagsammenskæringer.
 • Tjek, at undertaget er uden revner, og om det slutter tæt ved skorsten, ventilationsrør og andre sammenføjninger.

Vedligeholdelse af døre og vinduer

Ligesom taget er døre og vinduer udsat for alle slags vejr, som påvirker levetiden. Når du gennemgår døre og vinduer, er der tre ting, der skal tjekkes:

Træets forfatning

Tjek, om træet er råddent eller nedbrudt ved at stikke en syl eller skruetrækker ind i det for at finde ud af, hvor blødt det er. Synker spidsen 1-3 mm ind i træet, er det i god stand. Synker spidsen 3-6 mm ind, er træet meget medtaget og skal slibes helt ind til det faste træ, hvorefter der skal grundbehandles. Synker spidsen mere end 6 mm ind i træet, er der sandsynligvis rådangreb i træet, hvilket kræver udskiftning af de nedbrudte dele.

 • Træets overflade

Tjek, om det trænger til olie eller maling, Hvis der er dybere revner eller sprækker i træværket, kan disse udfyldes med linoliekit eller en egnet akrylfugemasse, hvorefter der kan males med en heldækkende maling.

 • Funktion

Tjek, om døre og vinduer åbner og lukker uden problemer. Du kan eventuelt smøre hængsler og beslag med syrefrit smørefedt og efterspænd skruerne.

Vedligeholdelse af facade og fundament

Især vinterhalvåret kan være hård ved husets facade, da frost og nedbør kan medføre ødelagte fuger og frostsprængninger i overfladen. Sommerhalvåret er derfor det perfekte tidspunkt til at gå både fundament og husets murede, pudsede eller malede facader efter i sømmene.

Revner

Når du tjekker husets facade og fundament, skal du være opmærksom på revner både indvendigt og udvendigt. Store revner kan være en indikation på alvorlige problemer i husets konstruktioner. Derudover skaber revnerne mulighed for, at vand og fugt trænger ind i muren. Vær særlig opmærksom på pludseligt opståede revner, som bliver ved med at vokse. Følg dem nøje og lad en fagmand undersøge dem nærmere.

Murede facader

Hvis en muret teglstensface er i god stand, kræver den ikke meget pasning, og eventuelle problemer ville være tydelige at se. For at vedligeholde murede facader bedst muligt, skal du tjekke alle overflader for revner og undersøge fugernes tilstand, som skal være hele og faste i overfladen. Du kan udbedre løse eller smuldrende fuger ved at kradse fugen ud og fuge den om. Større fugearbejder og udskiftning af mursten, der har revner eller knækkede hjørner, bør udføres af en murer, men mindre fugearbejder godt kan klares ved egen hånd.

Pudsede facader

Modsat murede facader kræver pudsede facader skarpere eftersyn og mere vedligeholdelse. Vand trænger nemt igennem løst pudslag med revner, hvilket kan skabe problemer med fugt og frostsprængninger. Det er derfor en god ide at være ekstra opmærksom og undersøge alle overflader for afskallet, revnet eller løs puds. For bedst at vedligeholde facaderne skal ødelagt puds bankes af og repareres. Det anbefales at lade en murer udfører arbejdet, da det kan være vanskeligt at opnå et jævnt resultat.

Malede facader

Som altid skal facaden tjekkes for revner og skader. Selv om malingen fremstår hel og ubeskadiget, kan den godt slippe underlaget og danne buler. Samtidig skal du være opmærksom på, at der kan være benyttet en maling, som ikke tillader fugt at trænge ud af muren ordentligt. Det er typisk plast- eller akrylmaling, der skaber disse problemer.

Huset kan sagtens få en ny gang maling, hvis overfladen fremstår i god stand. Dog kan det være nødvendigt med en afrensning og reparation af muren, inden den males igen. Derudover skal du selvfølgelig vælge den rigtige slags maling, og dette afhænger af både tidligere behandlinger og murens tilstand.

Disclaimer:

Ved gengivelse eller bringning af noget af vores materiale, bedes I enten citere os eller på anden måde gøre opmærksom på, at indholdet kommer fra Husejernes Forsikring og meget gerne med link til vores hjemmeside. Ved længere uddrag fra tekster eller brug af vores billeder, bedes oplyst i konteksten, det bliver bragt i, at: "Indholdet er produceret og ejet af Husejernes Forsikring" med link direkte til de enkelte artikler på vores hjemmeside.