Det Kriminalpræventive Råd

Vagtfolk vil hjælpe med indbrudssikring

Nyhed   •   Jul 05, 2012 11:45 CEST

DKR har netop bidraget med input til undervisningsmateriale, som skal uddanne vagtfolk i kriminalpræventivt arbejde.

Håbet er, at det nye kursus på vagternes uddannelse vil nedbringe antallet af indbrud.

”I 2011 var der 24,8 pct. flere indbrud i Danmark end i 2007. Alle kan i princippet bidrage med at holde et vågent øje på naboens hus, når han ikke er hjemme. Men vagterne kan være fællesskabets øjne, som er opmærksomme på mistænkeligheder om natten eller i dagtimerne, hvor vi ikke er hjemme,” siger projektleder i DKR, Lone Harlev. Hun ser det derfor som et naturligt led i vagternes uddannelse, at de også tænker kriminalpræventivt.

Vagtfolk skal give råd om sikring

Det samme gør formand for Vagt- og Sikkerhedsfunktionærernes Landssammenslutning, John Dybart. Han nævner, at der i døgnets mørke timer er ca. 2500 vagter på gaden i Danmark. De er de første, som rykker ud til hr. og fru. Jensen, når tyverialarmen går. Men er huset ikke ordentligt sikret, er chancen, for at indbruddet sker igen, større. Derfor skal vagterne også uddannes i at give råd til borgerne om, hvordan de sikrer boligen bedre.

”Fremover skal vagten fx lægge mærke til, om de skruer, der sidder i vinduerne, nu også er skruer, man ikke bare kan skrue op med en almindelig skruetrækker. Der vil vagten kunne råde familien til at skifte vinduet ud,” siger John Dybart. Han henviser til, at det samme skal gøre sig gældende i indkøbscentre, som også kan være dårligt sikrede.

Med tiden er håbet, at også andre faggrupper skal uddannes i kriminalpræventivt arbejde. Det kunne fx være ejendomsfunktionærer, der i forvejen har deres gang i boligområder.