Skip to main content

1149 nye NEXT-studenter: et gymnasium skrev historie

Nyhed   •   Jul 01, 2019 14:46 CEST

Jørgen Maegaard sammen med nogle af de første studenter fra Københavns Mediegymnasium

I år er 1149 unge blevet studenter på NEXTs seks gymnasier. På Københavns Mediegymnasium var det ekstra specielt.

For Københavns Mediegymnasium er i år en helt stor begivenhed, da det er første gang, at gymnasiet kan fejre studenter.

En skarp medieprofil, en flok engagerede undervisere og en god adresse på Frederiksberg. Det var ingredienserne, da gymnasiet i 2016 slog dørene op for de første elever. Med årets studenter, kan gymnasiet og dets undervisere nu konstatere, at missionen om at skabe en helt ny type htx-gymnasium er lykkes.

En af de undervisere, som har været med fra start er dansk- og idehistorie-underviser Søren Maegaard. For ham er studenterne kulminationen på tre års hårdt og spændende arbejde

- Det er meget specielt, da det er forløsningen på et treårigt forløb, og vi (underviserne, red.) har faktisk talt om, hvor meget vi trængte til at få studenter. Vi er jo vant til, at det er en forløsning, der kom hver sommer. Vi har ikke været decideret trætte, men vi har virkelig haft brug for at lave de her studenter, for så er vi ligesom i mål”, fortæller Søren, som sammen med 12-15 undervisere i 2016 tog imod udfordringen om at skabe et nyt gymnasium fra bunden.

Elever har skabt værdier og kultur

Det har ifølge Søren være både hårdt og udfordrende, men også meget spændende at være med til at bygge Mediegymnasiet op. Især det første år var specielt.

- Vi havde faktisk utrolig meget plads i bygningen, for vi fyldt jo ingenting. Vi havde fem 1.g klasser, så den der følelse af at være et gymnasium manglede lidt. Hele kulturen manglede. Det har også været specielt for eleverne. Der var ingen 2.g’ere og ingen traditioner”, forklarer Søren.

Arbejdet med at få skabt en kultur gik gennem eleverne, og man oprettede blandt andet en projektgruppe af elever, som skulle definere et værdisæt for gymnasiet.

I det hele taget fik eleverne masser af indflydelse, og ifølge Søren er man kommet langt på kort tid i forhold til at skabe kultur og traditioner.

- Jeg synes, at vi i dag har et rigtig godt studiemiljø og socialt liv på skolen, siger han.

Frihed til at tage chancer

Et er at skabe et godt studiemiljø. Noget andet er at skabe et gymnasium med en ny og skarp faglig profil med en medievinkel på de både de humanistiske og naturvidenskabelige fag. Her har det ifølge Søren været en klar fordel, at man fra ledelsens side har skabt frihed til at turde tænke nyt og udfordrer tankegangen om ”det plejer vi at gøre”

- Vi har en ledelsen, der i den grad har givet os undervisere frihed til at udforske og prøve ting af. Det har skabt en kultur, hvor der er ikke noget, som hedder ”vi plejer”. Hvis vi vil noget, så gør vi det, og jeg synes også, at vi er gode til at arbejde på tværs af fagene. Det hænger nok også sammen med, at vi stadig er et forholdsvis lille gymnasium med en flad struktur”, fortæller Søren og konstaterer afsluttende:

- Generelt kommer tiltagende og initiativerne nedefra, og det er fantastisk at være i som underviser.

Med 210 studenter fra Albertslund Gymnasium, 299 studenter fra Sukkertoppen Gymnasium, 113 studenter fra Baltorp Gymnasium, 96 studenter fra Københavns Mediegymnasium 96, 315 studenter fra Sydkysten Gymnasium og 116 studenter fra Vibenshus Gymnasium, har de seks NEXT-gymnasier i år udklækket hele 1149 studenter.