Skip to main content

Tags

socialpolitik

nordiskt samarbete

välfärd

alkohol

narkotika

misbrug

handicap

den nordiska välfärdsmodellen

forskning

nordisk

arbeid

populærvidenskab

medier

”Välfärdsteknologi handlar inte om teknik utan om människor” – tekniksprång i nordisk demensvård
Magasin 2017

Magasin 2017

Dokumenter   •   2017-05-05 13:29 CEST

Magasinet presenterar Nordens välfärdscenters arbetsområden, projekt och annan verksamhet.

Anbefalinger: Unge ind i Norden – psykisk sundhed, arbejde, uddannelse

Hvad skal beslutningstagerne i Norden investere i for at forbedre velfærden for Nordens unge? Nordens velfærdscenters projekt Unge ind i Norden har på bestilling af Nordisk Ministerråd udviklet forslag til, hvad samfundet skal ændre, og præsenterer virksomheder og projekter, der har vist sig at skabe forudsætninger for, at unge kan tage et skridt ind i samfundet enten via studier eller arbejde.

Lokalt nytänkande inom missbruksvården

Lokalt nytänkande inom missbruksvården

Dokumenter   •   2016-09-22 10:09 CEST

Under ett par år har Nordens Välfärdscenter understött utbyte av lokal kunskap inom missbruksvården. Forskare och praktiker från Stavanger, Umeå och Århus kommun har träffats och delat med sig av hur de har löst problem inom tre områden - unga med omfattande missbruk, dolt alkoholbruk bland patienter, samt patienter som avbryter substitutionsbehandling. Här sammanställer vi resultaten.

The ripple effect of alcohol – Consequences beyond the drinker

Der er større sandsynlighed for, at unge mennesker, kvinder, enlige og mennesker, der bor i byområderne i de nordiske lande, oplever de skadelige følgevirkninger andres alkoholindtag forvolder. I den nye publikation “The ripple effect of alcohol – Consequences beyond the drinker” giver vi en oversigt over forskningsnetværket H20 Nordics vigtigste resultater.

NVC Magasin 2016

NVC Magasin 2016

Dokumenter   •   2016-07-13 09:57 CEST

Vill du veta mer om vad vi arbetar med på Nordens Välfärdscenter? Läs vårt magasin!

Varje år ger vi ut ett nummer av vårt magasin som lyfter fram flera av de spännande ämnen och projekt vi jobbar med. I årets magasin kan du bland annat läsa om Asbjørn från Norge och Hanna från Danmark som berättar om sina erfarenheter av att bli beroende av insatser från samhället. Magasinet finns att ladda ner som pdf och du kan också få det hemskickat gratis!

NVC Magasin 2014

NVC Magasin 2014

Dokumenter   •   2014-05-26 14:28 CEST

I årets Magasin utvecklar Gunnar Wetterberg sina tankar om Norden som en förbundsstat. Bland övrigt innehåll märks funderingar om äldreomsorgen nu och i framtiden, signerade Huovinen och Larsson, ministrar i Finland respektive Sverige med äldreomsorgen inom sina ansvarsområden. Susanna Alakoski skriver utifrån sina egna erfarenheter om hur det är att växa upp i en fattig familj.

Om Nordens Välfärdscenter - informationsbroschyr

Nordens Välfärdscenter är med och utvecklar den nordiska välfärdsmodellen. Läs om vårt arbete inom alkohol- och drogfrågor, arbetsinkludering, funktionshinderfrågor, välfärdspolitik och välfärdsteknologi. Läs om vår verksamhet i broschyren, sprid den gärna!

NVCs magasin 2013

NVCs magasin 2013

Dokumenter   •   2013-06-20 03:34 CEST

Hver år udgiver NVC et magasin med en række vedkommende artikler fra en bred vifte af velfærdsområdet. I årets magasin, kan du blandt andet læse: •Interview med Dagfinn Høybråten - generalsekretær i Nordisk Ministerråd •Det glemte velfærdssamarbejde - forsker Johan Strang skriver •De nordiske samarbejdsministre vurderer velfærdsmodellernes største udfordringer ...og meget andet.