Skip to main content

Ole Kristensen

Politiinspektør - Operativt Center

Kontaktperson

  • okr0cw01@politi.dk

Politiinspektør Ole Kristensen er linjechef for Operativt Center. Under Operativt Center hører afdelingerne Vagtcentral og Borgerservice samt Færdsels- og hundecenter samt stabsstøtte OPS - Operativ Plan og Sikkerhed.