Skip to main content

6 personer, heraf 2 politifolk indlagt efter mulig påvirkning af giftsstof

Pressemeddelelse   •   Okt 19, 2016 05:33 CEST

I forbindelse med anholdelse af en 61-årig mand på en adresse i Himmerland, indtog pågældende umiddelbart inden anholdelsen et ukendt stof, som manden hævdede var rottegift.

En ambulance blev tilkaldt for at bringe manden til undersøgelse på sygehus. På vej til sygehuset oplyste manden et navn på giftstoffet.

Ved kontakt til rådgivere blev det besluttet, at ambulancen skulle evakueres omgående, idet stoffet var meget farligt. Ambulance måtte derfor standse på motorvejen nord for Svenstrup.

Motorvejen blev efterfølgende afspærret, mens personalet samt  patruljevogn og ambulance blev fjernet fra stedet. Beredskabscentret oprettede efterfølgende renseplads ved Aalborg Universitetshospital, hvor de implicerede blev renset.

3 falckreddere og 2 politimænd samt den anholdte blev efterfølgende indlagt på hospitalet til observation. Det pågældende stof er for nuværende ikke analyseret, hvorfor der ikke kan gives nærmere oplysninger om dette.

Poul Badsberg, vagtchef

Med sine over 800 medarbejdere - politifolk, jurister og administrativt ansatte - arbejder Nordjyllands Politi for, at politikredsen er den mest sikre og trygge politikreds at virke, bo og færdes i.

Politiet skal virke for tryghed, sikkerhed, fred og orden i samfundet gennem forebyggende, hjælpende og håndhævende virksomhed. Anklagemyndigheden skal sammen med politiet sikre, at strafskyldige drages til ansvar, og at der ikke sker forfølgning af uskyldige.