Skip to main content

Åbent Hus hos Lokalpoliti Frederikshavn

Pressemeddelelse   •   Maj 23, 2014 09:00 CEST

Onsdag 4. juni 2014 kl. 16-21 holder Lokalpoliti Frederikshavn åbent hus.

Lokalpoliti Frederikshavn inviterer derfor alle interesserede - børn såvel som voksne - til netop denne dag at lægge vejen forbi Skippergade i Frederikshavn, hvor det lokale politi har til huse.

"Vi fik sidste år renoveret hele politistationen, så den nu fremstår flot og moderne. Det synes vi er på tide at markere over for borgerne ved at give et indblik i vores arbejde," siger politikommissær Lars Jensen fra Lokalpoliti Frederikshavn, der har stået for at planlægge arrangementet.

Masser af aktiviteter
Der vil på åbent hus-dagen være en lang række aktiviteter for gæsterne, både ude foran politistationen og indenfor. Der vil blandt andet være rundvisning på stationen, en politihistorisk udstilling og endda mulighed for at få støvet trafik-kundskaberne af ved at tage en teoriprøve.

Endvidere vil der være mulighed for se forskellige politi-køretøjer samt udrustning: patruljebiler, motorcykler, fotovogn, rullefelt, politihunde m.m.

"Vi håber, at de mange aktiviteter kan være med til at vise den brede vifte af opgaver, vi som politi rent faktisk udfører," siger politikommissær Lars Jensen, og han tilføjer, at skulle man have interesse for uddannelsen til politibetjent, så vil der også være information om den nye politiuddannelse.

Brand og redning med
Det ventes også, at nogle af politiets nære samarbejdspartnere vil deltage med lidt udstyr, fx Frederikshavn Brandvæsen, ligesom der også arbejdes på at få en lægehelikopter til at deltage.

"Deres deltagelse afhænger dog af, hvilke opgaver de får den pågældende dag," understreger politikommissær Lars Jensen.

Arrangementet foregår onsdag 4. juni kl. 16-21 hos Lokalpoliti Frederikshavn på Skippergade 19-21 i Frederikshavn. Alle er velkomne.

Pressen kan få mere information hos:

  • Lars Jensen, politikommissær, Lokalpoliti Frederikshavn, 7258 1002, LJE018@politi.dk

Med sine over 800 medarbejdere - politifolk, jurister og administrativt ansatte - arbejder Nordjyllands Politi for, at politikredsen er den mest sikre og trygge politikreds at virke, bo og færdes i.

Politiet skal virke for tryghed, sikkerhed, fred og orden i samfundet gennem forebyggende, hjælpende og håndhævende virksomhed. Anklagemyndigheden skal sammen med politiet sikre, at strafskyldige drages til ansvar, og at der ikke sker forfølgning af uskyldige.