Skip to main content

Beredskabsmeddelelse vedr. Nørresundby ophæves

Pressemeddelelse   •   Dec 16, 2013 12:16 CET

Tidligere udsendt varsel i Nørresundby afvarsles.

Fareområdet er nu indskrænket til syd for Syrestien og området ved virksomheden Hedegaard A/S, Nordre Havnegade 3 i Nørresundby.

Beboere kan nu færdes i det beboede område nord for Syrestien. Afspærringen ved havneområdet vil blive opretholdt af politi og beredskab.

Med sine over 800 medarbejdere - politifolk, jurister og administrativt ansatte - arbejder Nordjyllands Politi for, at politikredsen er den mest sikre og trygge politikreds at virke, bo og færdes i.

Politiet skal virke for tryghed, sikkerhed, fred og orden i samfundet gennem forebyggende, hjælpende og håndhævende virksomhed. Anklagemyndigheden skal sammen med politiet sikre, at strafskyldige drages til ansvar, og at der ikke sker forfølgning af uskyldige.