Skip to main content

Den gode karnevalsstemning fortsætter

Pressemeddelelse   •   Maj 28, 2016 13:57 CEST

Nordjyllands Politi kan, her kl. 14.00, konstatere, at karnevalsfesten fredelige forløb fortsætter.

Situationen i byen er naturligvis præget af, at rigtig mange mennesker befinder sig i Aalborgs gader. De 3 optog har efterhånden bevæget sig frem til Kildeparken, og deltagerne er på vej ind i parken hvor festen vil fortsætte i mange timer endnu.

Trafikken på optogsruten er derfor ved at blive normaliseret. Der er dog fortsat optog på Vesterbro og i tilstødende gader.

Der er anholdt en person, der var så beruset at pågældende ikke var i stand til at klare sig selv.

Politiet opfordrer alle karnevalsdeltagere til at holde sig ved jorden. Der har været enkelte episoder hvor nogle har kravlet på stilladser og i lygtepæle. ”Vi kan kun opfordre til, at folk stopper med det. Det er farligt. Man risikerer at falde ned, og vi vil nødig have den festlige dag spoleret af en alvorlig faldulykke,” pointerer vicepolitiinspektør Poul Severinsen.

Spredte slagsmål
Politiet har modtaget enkelt meldinger om spredte små slagsmål i byen.

”Slagsmålene var hurtigt opløst, da vi kom frem. Mindre uoverensstemmelser er ikke til at undgå, når folk forsamler sig og drikker sig berusede. Men vi skrider konsekvent ind og bremser de slagsmål, vi ser,” siger vicepolitinspektør Poul Severinsen, der har ansvaret for politi-indsatsen under karnevallet i Aalborg.

Kommandostationen på politigården i Aalborg, der overvåger situationen i byen og har ansvaret for politifolkene i byen, havde kl. 15.00 kun modtaget melding om, at i alt 2 personer skulle være anholdt i forbindelse med karneval.

Nordjyllands Politi udsender løbende statusmeldinger om situationen, og vi opfordrer pressen til at hente informationerne her.

Med sine over 800 medarbejdere - politifolk, jurister og administrativt ansatte - arbejder Nordjyllands Politi for, at politikredsen er den mest sikre og trygge politikreds at virke, bo og færdes i.

Politiet skal virke for tryghed, sikkerhed, fred og orden i samfundet gennem forebyggende, hjælpende og håndhævende virksomhed. Anklagemyndigheden skal sammen med politiet sikre, at strafskyldige drages til ansvar, og at der ikke sker forfølgning af uskyldige.