Skip to main content

Færdselsuheld i tunnel

Pressemeddelelse   •   Feb 25, 2016 12:05 CET

I dag kl. 0908 skete der et færdselsuheld på E45 i norlig retning i Limfjordstunnellen. 

En bilist foretog et vognbaneskift til ulempe for en anden bilist, hvorefter den ene bil skred ud og ramte ind i tunnelvæggen, og bilen blev voldsomt bulet. 

Der var ingen personer, der kom til skade ved uheldet. 

Føreren af uheldsbilen blev anholdt og medtaget til politigården i Aalborg til kontrol for alkohol-/narkopåvirkning. Det viste sig ved disse undersøgelser, at han ikke var spiritus-/narkopåvirket. 

Føreren var en mand på 18 år fra Brønderslev, og føreren af den anden bil var en kvinde på 48 år fra Aalborg.

Ved uheldet skete der stor skade på den ene bil og væsker, herunder olie og sprinklervæske løb ud på vejen og fordelte sig over et større areal over 2 vognbaner. 

Denne udsivning af væsker gjorde at kørebanerne var spejlglatte, hvorfor de skulle rengøres inden trafikken kunne køre igen. 

Aalborg beredskabscenter og vejdirektoratet stod for oprydning/rengøring på stedet, og der blev arbejdet på højtryk for at løse opgaven. 

Motorvejen var ikke på noget tidspunkt spærret fuldstændigt, men 2 spor var spærret i mere end 2 timer. 

Kl. 11.28 blev der igen åbnet for trafikken i tunnellen, men der ligger stadig sand på 1. og 2. vognbane for at forebygge det glatte underlag. Det skal anføres, at det er sikkert at køre på motorvejen. Sandet på vejen vil blive fjernet senere på dagen. 

Afspærringen af de 2 vognbaner medførte en lang kø i nordgående retning, men efter der blev åbnet for trafikken, forsvandt køen hurtigt. 

Vagtchef 

Karsten Højrup Kristensen

Med sine over 800 medarbejdere - politifolk, jurister og administrativt ansatte - arbejder Nordjyllands Politi for, at politikredsen er den mest sikre og trygge politikreds at virke, bo og færdes i.

Politiet skal virke for tryghed, sikkerhed, fred og orden i samfundet gennem forebyggende, hjælpende og håndhævende virksomhed. Anklagemyndigheden skal sammen med politiet sikre, at strafskyldige drages til ansvar, og at der ikke sker forfølgning af uskyldige.