Skip to main content

Færre begik en forbrydelse i 2013

Pressemeddelelse   •   Maj 12, 2014 15:32 CEST

Der blev anmeldt færre forbrydelser i 2013 i Nordjyllands Politikreds. Det viser den netop offentliggjorte kredsrådsberetning fra Nordjyllands Politi – en slags årsrapport, der sætter fokus på udvalgte dele af politiets arbejde.

I 2013 havde Nordjylland et mindre fald i antallet af anmeldelser for overtrædelse af straffeloven: 26.512 anmeldelser blev registreret i 2013 mod 27.115 i 2012, hvilket er et fald på 2,2 procent (brugstyveri og tyveri af knallert/cykel ikke medregnet).

Antallet af anmeldt vold faldt endda med 4,5 procent: Fra 1161 i 2012 ned til 1109 i 2013.  

Også sædelighedsforbrydelser faldt med 3,2 procent fra 242 ned til 154.

I 2013 blev der anmeldt 106 røverier, og det er 17,2 procent færre end i 2012.

Tallene vækker tilfredshed hos politidirektør Elsemette Cassøe.

”Vi arbejder for, at nordjyderne kan leve et liv trygt og sikkert liv, uden frygt for kriminalitet – og så glæder det mig naturligvis, når vi kan præsentere en beretning, der viser, at udviklingen bevæger sig den rigtige retning,” udtaler politidirektør Elsemette Cassøe, der i dag har præsenteret beretningen for de nordjyske borgmestre.  

Indbrud stadig problem
Selv antallet af indbrud faldt. Fra 6507 anmeldelser i 2012 mod 6094 i 2013 – et fald på 6,3 procent.

Det ændrer dog ikke ved, at den øverste politiledelse stadig anser antallet af indbrud for for højt.

”Indbrud er stadig til stor gene for mange borgere, og det er et problem ikke kun i Nordjylland, men også i resten af landet. Derfor har dette område fortsat høj prioritet,” siger politidirektør Elsemette Cassøe.

Politidirektøren nævner som eksempler på indsatser mod indbrud de særlige task forces, der blandt andet skal dæmme op for den organiserede indbrudskriminalitet, ligesom der
i Nordjyllands Politi gøres et stort stykke analytisk og præventivet arbejde, fx har lokalpolitiet i Frederikshavn etableret et samarbejde med Frederikshavn Kommune om at få kommunale medarbejdere til at tippe politiet, hvis de ser mistænkelige personer eller biler i nærområdet – et samarbejde, der formentlig bredes ud til at omfatte flere kommuner.

Men det bedste, man kan gøre for helt at undgå indbrud, er at sikre sin egen bolig, fremhæver Elsemette Cassøe:

”Og at tilmelde sig nabohjælp er kun noget, vi kan anbefale alle borgere,” siger Elsemette Cassøe, der i samme åndedrag gør opmærksom på, at Nordjyllands Politis sikringsrådgiver gerne holder oplæg om, hvordan man beskytter sin bolig bedst mulig. 

Læs mere om sikringsrådgivning på politi.dk

Sagsbehandling og service
I 2013 gik der 140 dage fra anmeldelse blev modtaget indtil, at der blev rejst tiltale – i gennemsnit. Det er et fald på knap 7 dage i forhold til i 2012.  

Responstiden  – dvs. fra opkald går til politiet og til at patruljevognen er fremme på stedet – i Nordjyllands Politikreds er på 9.09 minutter (mod 9.25 i 2012).

”Det glæder mig, at vores responstid er faldet, selvom at vi geografisk set er en stor politikreds med langt til yderområderne,” siger Elsemette Cassøe.

Politidirektøren hæfter sig også ved, at det såkaldte servicelevel er højt, dvs. tallet for hvor hurtigt opkald til servicecentret bliver besvaret. Således bliver over 97 procent af alle opkaldt besvaret inden for 2 minutter.

Læs mere om politiets arbejde i kredsrådsberetningen. Læs blandt andet om lokalpolitiets arbejde, det kriminalpræventive arbejde og projektet Social Søg, der skal hjælpe med at opdage udsatte børn.

Pressen kan få yderligere oplysninger hos:

  • Elsemette Cassøe, politidirektør, Nordjyllands Politi, via 114

Med sine over 800 medarbejdere - politifolk, jurister og administrativt ansatte - arbejder Nordjyllands Politi for, at politikredsen er den mest sikre og trygge politikreds at virke, bo og færdes i.

Politiet skal virke for tryghed, sikkerhed, fred og orden i samfundet gennem forebyggende, hjælpende og håndhævende virksomhed. Anklagemyndigheden skal sammen med politiet sikre, at strafskyldige drages til ansvar, og at der ikke sker forfølgning af uskyldige.