Skip to main content

Følg politiets natpatruljer i weekenden

Pressemeddelelse   •   Jun 14, 2013 10:22 CEST

Nordjyllands Politi vil i weekenden fortælle om politiets arbejde via det sociale netværksmedie, Twitter. En medarbejder kører nemlig med patruljerne ud på de nordjyske gader for at berette om politiets patruljetjeneste – direkte og mens begivenhederne sker.

Fra bagsædet vil medarbejderen udsende korte beskeder – på Twitter kan man nemlig højst skrive 140 tegn i hver besked – om patruljens forskellige opgaver.

Nordjyllands Politi har én gang tidligere udsendt de såkaldte tweets fra bagsædet af en patruljevogn på tjeneste i Aalborg, men denne gang vil politiet fredag nat tweete fra en patrulje fra lokalpolitiet i Hjørring, mens ordensmagten lørdag nat vil tweete fra en patrulje i Aalborg, hvor der blandt andet sidder en politistuderende bag rattet i patruljevognen.  

For at fortælle om politiets arbejde
Ifølge leder af beredskabet ved Nordjyllands Politi, politiinspektør Marianne Vestergaard-Lau, er der to grunde til, at politiet nu tweeter direkte fra en patruljevogn igen.

For det første handler om det om at fortælle borgerne om politiets arbejde på en ny måde.

”Og det mener vi, at vi kan med Twitter. Vi kan jo se, at borgerne – især de unge – i stadig stigende grad bruger de sociale medier som et supplement til de traditionelle medier: Og hvis vi vil i kontakt med dem, må vi tage de nye medier i brug,” forklarer Marianne Vestergaard-Lau.

For det andet håber politiinspektøren, at weekendens forsøg med ’patrulje-tweets’ også vil give politiet erfaringer med, om tweets fra en patruljevogn direkte eller indirekte kan understøtte politiarbejdet.

”Man kunne fx forestille sig, at vi kan udsende efterlysninger af personer eller gøre borgerne opmærksomme på mistænkelige køretøjer i et område,” siger Marianne Vestergaard-Lau.

Synergi mellem vagtchef og patruljevogn
Den vagtchef, der har ansvaret for patruljerne på gaden i den kommende weekend, er politikommissær Karsten Højrup Kristensen. Han vil selv tweete relevante hændelser ud til borgerne den pågældende nat.  

”Det skal blive interessant at se, om vi kan skabe en synergi mellem de tweets, jeg som vagtchef kan udsende, og de tweets som der kommer fra patruljevognen,” siger Karsten Højrup Kristensen.

Risici ved tweets
Både politiinspektør Marianne Vestergaard-Lau og politikommissær Karsten Højrup Kristensen medgiver, at der også er risici forbundet med at bruge Twitter.

”Vi skal tænke over detaljeringsgraden i det, vi skriver, så vi ikke komme til at støde nogen eller give oplysninger, som kan skade en efterforskning,” siger Marianne Vestergaard-Lau.

”Og det er naturligvis heller ikke alt, vi kommer ud for, som vi tweeter om. Fx vil vi jo ikke skrive, hvis vi sender en vogn ud for at rundere efter en mistænkelig person: Så er pågældende jo advaret om, at vi kommer,” siger Karsten Højrup Kristensen.

Flere fordele end ulemper
Nordjyllands Politi mener dog, at fordelene ved at bruge de sociale medier overstiger ulemperne. Politiets foreløbige erfaringer er, at Twitter kan bruges til mange forskellige ting.

”Vi oplever, at vi kan understøtte politiarbejdet både i det daglige og under konkrete indsatser, fx under fodboldkampe. Vi kan også bruge sociale medier til at kommunikere ved større hændelser – det så vi politiet i Boston gøre på Twitter, da bomberne sprang under maratonløbet,” siger kommunikationskonsulent Christian Brinck.   

Nordjyllands Politi tweeter fra en patruljevogn i weekenden den 14. og 15. juni 2013 i tidsrummet fra 2300-0700.

Derfor er politiet på Twitter:

Nordjyllands Politi har siden 19. december 2012 dagligt udsendt tweets til borgerne. Formålet er at understøtte politiets arbejde og kommunikere med borgerne på en ny måde for at skabe tryghed, troværdighed og tillid.  

Om Twitter
Twitter er et informationsnetværk, hvor brugerne i realtid er forbundet med de seneste historier, idéer, holdninger og nyheder om emner, brugerne selv finder interessante.
Kernen i Twitter er små udbrud af information kaldet tweets. Hvert af disse tweets kan være op til 140 tegn langt, så man skal kunne fatte sig i korthed på Twitter.

Brugerne på Twitter følger hinandens tweets og deler hinandens tweets, hvilket giver den såkaldte virale effekt, hvor brugerne spreder informationen til mange flere modtagere, fordi de netop deler den mellem hinanden.

Med sine over 800 medarbejdere - politifolk, jurister og administrativt ansatte - arbejder Nordjyllands Politi for, at politikredsen er den mest sikre og trygge politikreds at virke, bo og færdes i.

Politiet skal virke for tryghed, sikkerhed, fred og orden i samfundet gennem forebyggende, hjælpende og håndhævende virksomhed. Anklagemyndigheden skal sammen med politiet sikre, at strafskyldige drages til ansvar, og at der ikke sker forfølgning af uskyldige.