Skip to main content

Frederikshavns politis nytårsparole

Pressemeddelelse   •   Jan 02, 2017 11:55 CET

I forbindelse med nytårsparole den 3. januar 2017 kl. 09.30 på Politigården i Frederikshavn vil poltidirektør Elsemette Cassøe overrække strandfoged Ivar Husth hendes majestæt dronningens fortjenstmedalje for 40 års tjeneste som strandfoged ved politiet.

Ivar Husth, der til dagligt varetager tilsynet med strandene ved Bratten (Fra Rugholm Å i syd til Jerup Kirke i nord) samt Strandby (Fra Elling Å i syd til Rugholms Å i nord), har på fortrinlig vis udført sit hverv gennem 40 år, hvorfor det er en fornøjelse, at kunne overrække ham hendes majestæt dronningens fortjenstmedalje”, udtaler politidirektør Elsemette Cassøe.

For yderlige kan Politikommissær Lars Jensen, lokalpoliti Frederikshavn kontaktes på 72581002.

Med sine over 800 medarbejdere - politifolk, jurister og administrativt ansatte - arbejder Nordjyllands Politi for, at politikredsen er den mest sikre og trygge politikreds at virke, bo og færdes i.

Politiet skal virke for tryghed, sikkerhed, fred og orden i samfundet gennem forebyggende, hjælpende og håndhævende virksomhed. Anklagemyndigheden skal sammen med politiet sikre, at strafskyldige drages til ansvar, og at der ikke sker forfølgning af uskyldige.

Følg Nordjyllands Politi på Twitter

Nordjyllands Politis hjemmeside