Skip to main content

Høj tryghed i Nordjylland

Pressemeddelelse   •   Dec 07, 2015 09:27 CET

Nordjyderne føler sig trygge. Det viser politiets Tryghedsindeks, hvor 11.000 danskere er blevet spurgt om deres tryghedsfølelse i nabolaget og om deres tillid til politiet – også tilliden til politiet er solid.

Undersøgelsen viser, at borgerne i Danmark er mere trygge i 2015, end de var i 2014. Og denne positive udvikling ses også i Nordjyllands Politikreds, idet 90 procent af nordjyderne angiver, at de føler sig trygge i deres nabolag, mod 85,9 året før.

Desuden har 86,5 procent af nordjyderne tillid til politiet, mod 84 procent året før.

De gode tal vækker naturligvis tilfredshed i Nordjyllands Politi.

"Tryghed består af mange elementer, men vi skal bidrage til at sikre nordjydernes tryghed, så det er glædeligt at se, at den fortsat ligger på et højt niveau," siger politidirektør Elsemette Cassøe, der også hæfter sig ved, at tilliden til politiet holder det høje niveau.

"Borgernes tillid og støtte til os er helt afgørende for, at vi effektivt kan bekæmpe kriminalitet," fastslår politidirektøren.

De særligt udsatte boligområder

Ligeledes noterer Nordjyllands Politi sig, at trygheden i de særligt udsatte boligområder i Nordjylland ligger højt.

I Nordjyllands Politikreds ligger to særligt udsatte boligområder: Løvvangen og Sebbersundvej. I 2014 angav 82,5 procent i Løvvangen, at det var trygge, mens det i 2015 var 83,9. Og på Sebbersundvej var det tilsvarende tal i 2014 på 72,3 procent, mens det i 2015 var 80,5 procent, der angav, at de var trygge.


Også i selve Aalborg by er trygheden høj, idet den i år ligger på 89 procent mod 87 året før.

Nordjyllands Politi peger – som en del af forklaringen på den høje grad af tryghed – at politi, kommuner, boligorganisationer, foreninger m.fl. samarbejder om at forebygge og bekæmpe kriminalitet. Mange trygheds-initiativer er lokalt sat i gang, og som eksempler kan nævnes projektet Tryg Aalborg, præventive indbruds-tiltag i Frederikshavn, Hobro og Hjørring samt intensiveret fokus på tyveri fra borgerne.

Dermed ikke sagt, pointerer politidirektøren, at gode tal må blive en sovepude. Tværtimod. Et stærkt, vedvarende fokus er afgørende for at fastholde trygheden.

"Tryghed er ikke gratis. Det kommer ikke af sig selv. Vi skal gøre os fortjent til den tillid, som borgerne viser os," siger Elsemette Cassøe, og hun fremhæver, at det blandt andet betyder, at politiet fastholder fokus på at bekæmpe den borgernære kriminalitet, fx indbrud og tyveri. I samme åndedrag understreger hun dog, at både globale og nationale hændelser, uden for politiets direkte kontrol, kan indvirke på trygheden.

Det ændrer dog ikke ved, at Tryghedsindekset er godt instrument for Nordjyllands Politi.

"Vi får et aktuelt billede af trygheden, og det støtter os i at målrette vores kriminalitetsbekæmpende og tryghedsskabende indsatser – ikke mindst i de socialt udsatte boligområder," vurderer Elsemette Cassøe.

Det er tredje gang, at Rigspolitiet gennemfører en undersøgelse af danskernes tryghed.

Pressen kan rette spørgsmål til:

Elsemette Cassøe, politidirektør, Nordjyllands Politi, 9630 1445

Om tryghedsindekset

Undersøgelsen er baseret på spørgeskemaer med 11.000 besvarelser og politiets registreringer af anmeldelser.

Undersøgelsen er foretaget i hele Danmark, i de særligt udsatte boligområder, de fem største byer og de 12 politikredse.

Undersøgelsen omfatter opgørelser af borgernes grundlæggende tryghed og borgernes tillid til politiet samt et indeks – Politiets Trygheds-indeks fra 2013 til 2015 – der giver et detaljeret og nuanceret billede af borgernes tryghed i forhold til forskellige typer af kriminalitet og anden utryghedsskabende adfærd.

Undersøgelsen er foretaget fra 25. juni – 28. september 2015, mens politiets register over anmeldelser dækker perioden 4. kvartal 2014 til 3. kvartal 2015.

Hele Tryghedsindekset kan du se nederst på siden.

Med sine over 800 medarbejdere - politifolk, jurister og administrativt ansatte - arbejder Nordjyllands Politi for, at politikredsen er den mest sikre og trygge politikreds at virke, bo og færdes i.

Politiet skal virke for tryghed, sikkerhed, fred og orden i samfundet gennem forebyggende, hjælpende og håndhævende virksomhed. Anklagemyndigheden skal sammen med politiet sikre, at strafskyldige drages til ansvar, og at der ikke sker forfølgning af uskyldige.