Skip to main content

Husk: Forbud mod færdsel på is

Pressemeddelelse   •   Jan 18, 2016 10:30 CET

Nordjyllands Politi minder – i denne kolde tid – om, at færdsel på is er forbudt.

Forbuddet gælder al færdsel på is ud for kyster, i havne eller på offentlige søer, vandløb eller andre vandsteder.

”Kun hvis der ved opslag er skiltet med, at man må færdes på isen, er det tilladt,” lyder det fra vicepolitiinspektør fra Nordjyllands Politi Henrik Skals.

Det er kommunen, der – efter målinger af isdybden – opsætter skilt med, at isen er sikker.

Ifølge politibekendtgørelsen gælder forbuddet for områder beliggende i Aalborg, Rebild, Mariagerfjord, Vesthimmerland, Frederikshavn, Brønderslev, Jammerbugt og Hjørring kommune.

Overtræder man forbuddet, kan man få en bøde på 1000 kr.

Pressen kan rette spørgsmål til:
• Henrik Skals, vicepolitiinspektør, Nordjyllands Politi, 7258 1353

Med sine over 800 medarbejdere - politifolk, jurister og administrativt ansatte - arbejder Nordjyllands Politi for, at politikredsen er den mest sikre og trygge politikreds at virke, bo og færdes i.

Politiet skal virke for tryghed, sikkerhed, fred og orden i samfundet gennem forebyggende, hjælpende og håndhævende virksomhed. Anklagemyndigheden skal sammen med politiet sikre, at strafskyldige drages til ansvar, og at der ikke sker forfølgning af uskyldige.