Skip to main content

Karneval i Aalborg: Politi-status kl. 15.00: Festens fredelige takter fortsætter

Pressemeddelelse   •   Maj 24, 2014 15:01 CEST

Situationen under karnevallet i Aalborg er her kl. 15.00, at byen naturligvis fortsat er præget af rigtig mange mennesker fra de 3 optog, der efterhånden har klumpet sig sammen omkring Kildeparken i Aalborg, hvor festen formentlig fortsætter flere timer endnu.

Kommandostationen på politigården i Aalborg, der overvåger situationen i byen og har ansvaret for politifolkene i byen, havde kl. 15.00 kun modtaget melding om, at én person skulle være anholdt i forbindelse med karnevallet.

Personen blev omkring klokken 13.00 anholdt for at indlade sig i slagsmål på Ryesgade i det vestlige Aalborg, og denne person er indbragt til Politigården til afhøring. Han kan se frem til at modtage en bøde for at overtræde ordensbekendtgørelsen.

Spredte slagsmål
Derudover har Nordjyllands Politi modtaget enkelte meldinger om spredte slagsmål i byen, fx indløb der omkring klokken 13.30 melding om, at en person skulle være blevet overfaldet, ligesom et par kvinder kort efter klokken 14 meldte sig udsat for slag af ukendte gerningsmand. Patruljer på stedet er ved at afklare de nærmere omstændigheder.

”De fleste slagsmål var opløst og sagens parter forsvundet, da vores patruljer nåede frem. Når så mange mennesker er forsamlet i byen og drikker alkohol, så kan slagsmål jo ikke undgås, men vi skrider konsekvent ind og stopper den slags, når vi opdager det,” fortæller vicepolitiinspektør Poul Severinsen, der har ansvaret for politi-indsatsen under karnevallet i Aalborg.

Bøder for at urinere
Vicepolitiinspektøren oplyser endvidere, at Nordjyllands Politi foreløbigt har udstedt mindst 40 bøder for urinere i det offentlige rum, og han forventer, at det tal vil blive højere som dagen skrider frem.

”Vi griber ind, hvis man fx urinerer i opgange, op ad folks vinduer og døre og lignede åbenlys urinering,” siger Poul Severinsen og gør opmærksom på, at der er stillet toiletter op langs karnevalsruten, som deltagerne kan benytte sig af. 

Lommetyve løs
Der har også været forlydender om, at der skulle være lommetyve løs i byen. Nordjyllands Politi har dog ikke pågrebet nogen af disse tyve på fersk gerning.

”Vi kan kun anbefale, at man holder sine ting tæt til kroppen, fx i en lukket lomme, så man ikke frister de svage sjæle, der måtte være på spil under karnevallet,” siger Poul Severinsen.

Personer på tage
Ellers har der været melding om personer, som bevægede sig rundt på hustagene på Vesterbro – en gade i det centrale Aalborg.

”Vi havde også nogen tidligere på dagen, der befandt sig på taget af en svømmehal. Lad være. Det er farligt, og vi vil nødig have den festlige dag ødelagt af en alvorlig faldulykke,” lyder det fra vicepolitiinspektøren.

Øjebliksbilledet: Festens fredelige takter fortsætter
”Vi kan godt mærke, at folk nu er blevet en smule mere berusede, og så får vi jo lidt mere travlt med at opløse slagsmål og køre ud og afhøre karnevalsdeltagere, der føler sig forurettet,” siger Poul Severinsen, der dog understreger, at den nuværende situation ikke rokker ved det overordnede øjebliksbillede: Nemlig at karnevallet i Aalborg her omkring kokken 15.00 forløber fredeligt og roligt.

Man kan følge Nordjyllands Politi på Twitter, hvor der løbende udsendes meldinger i forbindelse med karnevallet. Politiet benytter sig af disse hashtags: #politidk og #aalborgkarneval

Pressen kan få mere information hos:
• Poul Severinsen, vicepolitiinspektør, Nordjyllands Politi, 7258 9800, 


Med sine over 800 medarbejdere - politifolk, jurister og administrativt ansatte - arbejder Nordjyllands Politi for, at politikredsen er den mest sikre og trygge politikreds at virke, bo og færdes i.

Politiet skal virke for tryghed, sikkerhed, fred og orden i samfundet gennem forebyggende, hjælpende og håndhævende virksomhed. Anklagemyndigheden skal sammen med politiet sikre, at strafskyldige drages til ansvar, og at der ikke sker forfølgning af uskyldige.