Skip to main content

Lørdag nat i Nordjylland

Pressemeddelelse   •   Sep 28, 2014 04:34 CEST

Lørdag aften og nat i Nordjylland har indtil nu forløbet stille og roligt uden større hændelser. Dette til trods for,  at der har været afholdt flere hal fester, herunder en stor oktoberfest i Gigantium i Aalborg med ca. 5000 deltager. Der er pt. 3 personer i detentionen, 1 efter gadeuorden i Fjerritslev, 1 efter værtshusuorden i Jomfru Ane Gade og en fra gadeuorden på Grønlands Torvet i Aalborg.


Så alt i alt en rigtig god og fredelig aften/nat i bylivet i Nordjylland indtil nu


Vagtchef

Michael Hæstrup Jensen

Med sine over 800 medarbejdere - politifolk, jurister og administrativt ansatte - arbejder Nordjyllands Politi for, at politikredsen er den mest sikre og trygge politikreds at virke, bo og færdes i.

Politiet skal virke for tryghed, sikkerhed, fred og orden i samfundet gennem forebyggende, hjælpende og håndhævende virksomhed. Anklagemyndigheden skal sammen med politiet sikre, at strafskyldige drages til ansvar, og at der ikke sker forfølgning af uskyldige.