Skip to main content

Motorvej E39 genåbnet efter Færdsuheld

Pressemeddelelse   •   Okt 17, 2016 15:30 CEST

Der er ryddet op efter Færdselsuheldet på Motorvej E39 og vejen er genåbnet

Vagtchefen

Med sine over 800 medarbejdere - politifolk, jurister og administrativt ansatte - arbejder Nordjyllands Politi for, at politikredsen er den mest sikre og trygge politikreds at virke, bo og færdes i.

Politiet skal virke for tryghed, sikkerhed, fred og orden i samfundet gennem forebyggende, hjælpende og håndhævende virksomhed. Anklagemyndigheden skal sammen med politiet sikre, at strafskyldige drages til ansvar, og at der ikke sker forfølgning af uskyldige.