Skip to main content

Nordjysk storm-status

Pressemeddelelse   •   Dec 05, 2013 22:54 CET

Vagtchef ved Nordjyllands Politi, Henrik Beck, roser nordjyderne for at lytte til politiets anvisninger om at blive inden døre, da stormvejret for alvor satte ind i Nordjylland efter klokken 19. 

”Der har resulteret i meget få folk og køretøjer på gader og stræder hele aftenen,” lyder det fra vagtchefen. 

Hændelser under stormen
Nordjyllands Politi kan i det hele taget melde om et utal af væltede træer i hele politikredsen, dog mest i den sydlige del af Nordjylland.

Derudover blev Prinsensgade i centrum af Aalborg afspærret torsdag aften, da der var risiko for, at en halvmur på et tag kunne falde ned på gaden. Afspærringen er fra Danmarksgade og til Vesterbro, og den er i skrivende stund stadig opretholdt på grund af nedstyrtningsfaren.

Ud på aftenen blæste 70-80 kvadratmeter tagpap af et højhus på Vesterbro i centrum af Aalborg og endte ude på Limfjordsbroen mellem Aalborg og Nørresundby. Der er politi og redningsmandskab på stedet, men det er for farligt at fjerne dette tagpap i mørket, så broen er lukket for al trafik – både gående og kørende – hele natten og en god del af fredag morgen, indtil at dette kan fjernes. 
 
”Vi opfordrer derfor til, at borgerne nord for fjorden undersøger mulighederne for at tage toget, når de skal på arbejde eller i skole fredag morgen, og bilisterne kan køre gennem Limfjordstunnelen,” siger vagtchef ved Nordjyllands Politi, Henrik Beck, der i øvrigt pointerer, at man skal følge med i medierne for status på situationen i forhold til Limfjordsbroen.

Bliv fortsat indenfor
Trods stormens kulmination opfordrer vagtchef Henrik Beck til, at nordjyderne forbliver inden døre og følger med i nyhedsmedierne – og i øvrigt lytter til de anvisninger, som politi og andre myndigheder giver.

"Brug kun 112 til akutte opkald – ellers 114," pointerer Henrik Beck.

Fakta
Ring kun alarm 112, hvis det er akut - hvis personer er kommet til skade eller i fare for at komme til skade. Andre opkald er 114.

Pressen
Pressen kan få mere information hos vagtchefen hos Nordjyllands Politi ved at ringe ad de sædvanlige kanaler.

Sådan skal du forholde dig under en storm:
http://brs.dk/beredskab/hjaelp-til-selvhjaelp/storme-og-orkaner/Pages/storme.aspx

Med sine over 800 medarbejdere - politifolk, jurister og administrativt ansatte - arbejder Nordjyllands Politi for, at politikredsen er den mest sikre og trygge politikreds at virke, bo og færdes i.

Politiet skal virke for tryghed, sikkerhed, fred og orden i samfundet gennem forebyggende, hjælpende og håndhævende virksomhed. Anklagemyndigheden skal sammen med politiet sikre, at strafskyldige drages til ansvar, og at der ikke sker forfølgning af uskyldige.