Skip to main content

Oversvømmelser omkring Elling Å

Pressemeddelelse   •   Nov 06, 2016 16:45 CET

Nordjyllands Politi har sammen med samarbejdspartnerne Beredskabsstyrelsen, Nordjyllands Beredskab og Falck koordineret indsatsen i løbet af søndagens storm- og regnfulde vejr særligt i området omkring Elling Å, 9900 Frederikshavn, der var truet af oversvømmelser.

Kl. 1615 er situationen nu omkring vandstanden i Elling Å så stabil, at der ikke forventes yderligere oversvømmelser. Der er stadig meget vand i området, men redningsberedskabet har kapacitet til at håndtere situationen.

I øjeblikket er der indsat i alt ca. 30 mand fra Beredskabsstyrelsen og Nordjyllands Beredskab og denne indsats forventes først afsluttet i løbet af mandagen.

Bent Højgaard - vagtchef

Med sine over 800 medarbejdere - politifolk, jurister og administrativt ansatte - arbejder Nordjyllands Politi for, at politikredsen er den mest sikre og trygge politikreds at virke, bo og færdes i.

Politiet skal virke for tryghed, sikkerhed, fred og orden i samfundet gennem forebyggende, hjælpende og håndhævende virksomhed. Anklagemyndigheden skal sammen med politiet sikre, at strafskyldige drages til ansvar, og at der ikke sker forfølgning af uskyldige.