Skip to main content

Plejehjems-sag optaget til dom

Pressemeddelelse   •   Aug 18, 2015 12:29 CEST

Ved retten i Aalborg stod en tidligere plejehjems-leder tiltalt for pligtforsømmelse i offentlig tjeneste.

Den tidligere plejehjemsleder er tiltalt efter straffelovens § 157 for groft at have forsømt sit arbejde som leder af plejehjemmet ”Lollandshus” i Aalborg.

Hændelsen skete 29. oktober 2014. Her traf lederen beslutning om, at en nu afdød beboer på plejehjemmet skulle spændes fast til sin seng om natten med en blød stofsele. Men inden da undlod hun at få tilladelse fra Aalborg Kommune, hvilket kræves efter servicelovens § 128 medmindre der er tale om en akut situation. Ifølge anklageskriftet iværksatte lederen heller ikke øget tilsyn af beboeren eller gav personalet nærmere instruktioner omkring fastspændelsen.

Dommeren har – efter dagens bevisførelse og procedure – besluttet, at optage sagen til dom. Det betyder, oplyser anklager Susanne Hansen, at dommeren først afsiger dom den 25. august 2015 kl. 11.00.

”Sagen er fremført i retten, så nu afventer vi dommerens afgørelse,” siger anklager Susanne Hansen, der ikke har yderligere kommentarer til sagen.

Pressen kan rette spørgsmål til:

Susanne Hansen, anklager, Nordjyllands Politi, 7258 1678

Med sine over 800 medarbejdere - politifolk, jurister og administrativt ansatte - arbejder Nordjyllands Politi for, at politikredsen er den mest sikre og trygge politikreds at virke, bo og færdes i.

Politiet skal virke for tryghed, sikkerhed, fred og orden i samfundet gennem forebyggende, hjælpende og håndhævende virksomhed. Anklagemyndigheden skal sammen med politiet sikre, at strafskyldige drages til ansvar, og at der ikke sker forfølgning af uskyldige.