Skip to main content

Sådan bliver fokus for politiets præventive arbejde til næste år

Pressemeddelelse   •   Dec 11, 2015 08:00 CET

It-kriminalitet og færdselssikkerhed er 2 områder, som Nordjyllands Politi og kommunernes præventive arbejde skal fokusere på. Et tryggere natteliv og ditto boligområder er også prioriterede områder, ligesom bekæmpelse af indbrud fortsat står centralt.

Det fremgår af Nordjyllands Politi og Kredsrådets samarbejdsplan for 2016.

Hovedpunkterne
Samarbejdsplanen, der sætter spot på det kriminalpræventive område og samarbejdsrelationerne til de nordjyske kommuner, har nedenstående hovedpunkter: 

Kriminalitet flytter ind på nettet: Fokus på både børn og ældre
Erhvervsliv og borgerne anvender internettet i stigende omfang, hvorfor kriminaliteten også flytter ind her.

"Kriminaliteten skifter arena. Meget kriminalitet foregår nu med gerningsmanden bag computeren i stedet for ude på gaden," fastslår chefpolitiinspektør Claus Hilborg, der tilføjer, at det komplicerer efterforskningen.

Han påpeger, at gerningsmanden på nettet kan skjule sig bag falsk identitet, og han kan operere i lukkede netværk, ligesom han kan befinde sig langt væk.  

"Teknologien kan vi ikke bremse. Vi skal følge med udviklingen, så vi kan beskytte borgerne mod at blive ofre for kriminalitet på internettet," siger chefpolitiinspektøren. 

Børn og unge samt ældre er særligt udsatte på nettet
Børn og unge er udsatte i forhold til mobning på nettet, seksuelle overgreb, hvor voksne skaber kontakt via chat og identitetstyveri, hvor oplysninger – der kan misbruges til kriminalitet – narres fra de unge.

"Vi skal samarbejde med kommuner, skoler og forældre for at klæde børn og unge på til at kunne navigere sikkert på nettet, ikke mindst på de sociale medier," fortæller Claus Hilborg.

Da mere kommunikation mellem myndigheder og borgere sker digitalt, vil vi se flere ældre medborgere, der anvender internettet.

"Mange ældre er ikke måske ikke fortrolige med internettet. Det gør dem særligt sårbare over for kriminelle, der vil misbruge deres personlige oplysninger," siger politiinspektør Claus Hilborg.

Følgelig vil Nordjyllands Politi samarbejde med kommuner og lokale foreninger, fx ældreråd, for at styrke fokus på de ældres sikkerhed, når de færdes online.

Spot på skoletrafik og risikokørsel
Flere faktorer – fx bedre biler og veje samt kontroller og kampagner – har gjort trafikken mere sikker. Antallet af dræbte på vejene falder.

"Men trafikulykker har store menneskelige omkostninger, så vi vil have det tal endnu længere ned. Derfor fortsætter indsatsen," fastslår chefpolitiinspektør Claus Hilborg.

Spritkørsel, hastighed og uopmærksomhed
Spiritus spiller en rolle i mange alvorlige trafikulykker, hvorfor Nordjyllands Politi fortsat vil præge holdningen til brug af spiritus, narko og medicin, inden man sætter sig bag rattet.

"Høj fart og uopmærksomhed er andre faktorer, der medfører betydelig risiko uheld i trafikken," fremhæver Claus Hilborg.

Også her vil politiet samarbejde med blandt andet kommuner for at bearbejde borgernes holdning.

Sikker skoletrafik
I 2016 målretter Sikker Trafik en kampagne til alle skoleelever, der skal få dem til at blive sikre trafikanter. Rådet vil inddrage kommuner og gennemføre en skoletrafiktest.

"Vi bakker op ved blandt andet at udføre færdselskontroller i tilknytning til skolerne," fremhæver chefpolitiinspektøren.

Trygt natteliv: Fokus på rusmidler
Alle skal færdes trygt i festmiljøer. Undersøgelser viser, at det ofte er unge, berusede mænd, der begår vold i nattelivet. Derfor sætter Nordjyllands Politi præventivt ind her. 

Selvom ungdomskriminaliteten falder, og de unge drikker mindre alkohol, så er deres forbrug af alkohol, euforiserende stoffer og dopingmidler stadig for højt. Nordjyllands Politi vil – sammen med skoler og forældre – arbejde på at få alkoholforbruget længere ned.

"Vi tror, at vi påvirke den positive tendens med faldende voldskriminalitet endnu mere – til gavn for et stadig tryggere festmiljø," siger Claus Hilborg, chefpolitiinspektør ved Nordjyllands Politi.

Mere trygge boligområder
Selvom Nordjylland kun har to såkaldt socialt udsat boligområder, så kan hærværk, støj og ræs på knallerter skabe utryghed i boligkvarterer. Derfor sætter Nordjyllands Politi ind med forebyggende indsatser målrettet fx unge, bl.a. samarbejdes med kommuner, boligselskaber og foreninger.

Chefpolitiinspektør Claus Hilborg tilføjer, at man forskellige steder endvidere arbejder med kriminalpræventiv byplanlægning.

"Det vil sige, at man ændrer belysning, beplantning og adgangsforhold i kvartererne. Det øger trygheden, og begrænser kriminalitet," forklarer han.

Sikring af egen bolig
Indbrud er en af de kriminalitetsformer, der plager danskerne mest. Mange indbrud kunne forhindres, hvis borgerne sikrede egen bolig.

"Og det kan gøres med relativt enkle midler – og det kan ofte være det, der gør, at tyven opgiver," pointerer chefpolitiinspektør Claus Hilborg, der opfordrer til, at man søger gode råd på websiden nabohjælp.dk, hvor man også kan tilmelde sig nabohjælp. 

Nordjyllands Politi vil i højere grad inddrage kommuner, forretningsliv og borgere for at bekæmpe indbrud, blandt andet vil man indgå et såkaldt co-creation samarbejde mellem Lokalpoliti Hjørring og Hjørring kommune, hvor lokalsamfundets mange aktører søges inddraget i bekæmpelsen af indbrud.

Samarbejdsplanen kan læses i sit fulde omfang her.

Pressen kan rette spørgsmål til:

  • Claus Hilborg, chefpolitiinspektør, Nordjyllands Politi, 7258 1502, chi001@politi.dk

Med sine over 800 medarbejdere - politifolk, jurister og administrativt ansatte - arbejder Nordjyllands Politi for, at politikredsen er den mest sikre og trygge politikreds at virke, bo og færdes i.

Politiet skal virke for tryghed, sikkerhed, fred og orden i samfundet gennem forebyggende, hjælpende og håndhævende virksomhed. Anklagemyndigheden skal sammen med politiet sikre, at strafskyldige drages til ansvar, og at der ikke sker forfølgning af uskyldige.