Skip to main content

Sådan bliver trafik-spærringerne til karneval i Aalborg

Pressemeddelelse   •   Maj 21, 2014 09:32 CEST

I forbindelse med Karneval i Aalborg 24. maj 2014 vil der være spærringer af veje i Aalborg Midtby i store dele af dagen.

Vesterbro vil periodevist være afspærret i tidsrummet kl. cirka 08.00 - 22.00. Hjemmeværnets politikompagnier yder assistance, så trafikken kan afvikles med mindst mulige gener.

”Jeg henstiller til, at trafikanterne efterkommer de anvisninger, der gives af vores personale og af politihjemmeværnet,” siger vicepolitiinspektør Poul Severinsen, der er leder af Nordjyllands Politis indsats under karnevallet.

Mere om karnevallet  lørdag 24. maj 2014:
Nordjyllands Politi ledsager og forestår den færdselsmæssige afvikling af Stjerneoptog og parade med start kl. 10:00 indtil den endelige afslutning i Kildeparken kl. ca. 22:00.

Stjerneoptogene:

  • Kl. 10:00 starter der stjerneoptog fra Havnen i Nørresundby.
  • Kl. 11:00 starter der stjerneoptog fra Østerbro p-plads ved Skat.
  • Kl. 12:00 starter der stjerneoptog fra Kastetvej v/ Haraldslund.

Paraden:
Kl. 10:00 starter paraden fra Nørresundby. Det er planlagt sådan, at når fortroppen fra Østerbro ankommer til Vesterbro, tilslutter de sig paraden fra Nørresundby og videre mod Kildeparken. Det samme gælder for stjerneoptoget fra Haraldslund.

Paraden vil herefter gå ad Vesterbro til Kildeparken ved Ansgar-området. Der vil herfra være adgang til Kildeparken via indgange ved henholdsvis Vesterbro v/ Europahallen, ved opgangen fra DSB-tunnelen, samt ved Vesterbro ved Hotel Hvide Hus.

Paraden vil formentlig strække sig ad hele ruten til Kildeparken.

”Og derfor anmoder vi bilister og andre trafikanter om at vælge alternative ruter, i hvert fald indtil afslutningen klokken cirka 22:00,” pointerer vicepolitiinspektør Poul Severinsen fra Nordjyllands Politi og tilføjer:

”Langs ruten vil vi desuden have et stort antal tilskuere, der naturligvis også vil medvirke til, at trafikken ikke kan glide som normalt.”

Disse gader vil være spærret i forbindelse til paraden:

Nyhavnsgade til Vesterbro vil være spærret for kørende færdsel i tidsrummet fra ca. 1030-1300

Kastetvej til Vesterbro vil være spærret for kørende færdsel i tidsrummet fra ca. 1130-1400

Østerågade vil være spærret for kørende færdsel på strækningen mellem Nytorv og Ved Stranden fra kl. ca.  09:00 til kl. ca. 14:00

Prinsensgade fra Danmarksgade til Vesterbro vil ligeledes været spærret for kørende færdsel fra kl. ca. 08:30 til kl. ca. 19:30.

Vesterbro vil på strækningen fra Borgergade til Hasserisgade være spærret for kørende færdsel i tidsrummet kl. ca. 08:30 til kl. ca. 19:30.

Vesterbro vil på strækningen fra Hasserisgade til Østre Alle være spærret for kørende færdsel i tidsrummet kl. ca. 08:30 til kl. ca. 24:00.

Hasserisgade vil i samme tidsrummet fra ca. kl. 08:30 til kl. ca. 19:30 være spærret ved Anders Borks Vej for kørsel mod Vesterbro, og trafikken ledes ad Anders Borks Vej.

Limfjordsbroen vil i tidsrummet fra kl. ca. 10:00 til kl. ca. 12:30 være spærret for kørende færdsel.

Endelig skal det understreges, at alle angivne tidspunkter for åbning af trafikken efter paradens passage er cirka tidspunkter. Særligt om lørdagen vil paraden efterlade en stor mængde affald, som skal fjernes fra gaderne, inden trafikken igen kan afvikles på forsvarlig vis. Karneval i Aalborg har afsat ekstra mandskab til denne opgave.

Lørdag d. 24 maj vil det være muligt at køre til og fra Nytorv, herunder P-huset v/Friis, p-pladsen v/Salling og p-pladsen v/Føtex via Busgade (u/medborgerhuset), som på dagen vil være åbent for alt kørsel i begge retninger.

Yderligere oplysninger:

Med sine over 800 medarbejdere - politifolk, jurister og administrativt ansatte - arbejder Nordjyllands Politi for, at politikredsen er den mest sikre og trygge politikreds at virke, bo og færdes i.

Politiet skal virke for tryghed, sikkerhed, fred og orden i samfundet gennem forebyggende, hjælpende og håndhævende virksomhed. Anklagemyndigheden skal sammen med politiet sikre, at strafskyldige drages til ansvar, og at der ikke sker forfølgning af uskyldige.