Skip to main content

Status på Frit Lejde: Så mange våben blev indleveret

Pressemeddelelse   •   Jul 11, 2013 12:54 CEST

1115. Så mange våben har borgerne i Nordjylland afleveret på politistationerne i Aalborg, Hjørring, Frederikshavn, Hobro, Aars og Løgstør. Det skete i forbindelse med den landsdækkende aktion Frit Lejde i juni måned.

Samtlige indleveringer af våben er nu talt op og registreret, og de fordeler sig sådan her:
Sted:
Våben, ol:
Lokalpoliti Hjørring
291
Lokalpoliti Frederikshavn
231
Lokalpoliti Himmerland
148
Nærpoliti Aars
84
Nærpoliti Løgstør
24
Nærpoliti Aalborg Nord
11
Lokalpoliti Aalborg
326
I alt
1115
"Det er glædeligt, at så mange har indleveret deres våben til os, for det betyder færre farlige våben ude blandt borgerne, selvom man da godt kan blive lidt overrasket over, at der stadig er så mange våben derude," siger vicepolitikommissær Flemming Bruun Jakobsen.

De indleverede våben tæller forskellige arter og typer i forskellige kaliber, fx er der indkommet en del haglgeværer og salonrifler samt luftgeværer. Vicepolitikommissær Flemming Bruun Jakobsen forklarer, at denne gang har politiet også fået luft- og fjedervåben over 4.5 mm med, da de blev ulovlige, hvis de ikke var registreret inden 1. juni 2013.

Dertil kommer større mængder ammunition af forskellig slags, der er også er blevet indleveret i forbindelse med aktion Frit Lejde.

Nordjyllands Politi afrapporterer de præcise data på de indleverede våben til Rigspolitiet.

De fleste våben destrueres
Vicepolitikommissæren oplyser, at de indleverede våben snarest vil blive destrueret, men af hensyn til våbentransportens sikkerhed offentliggøres det ikke præcist hvor eller hvornår, at destruktionen sker.

Dog er enkelte håndvåben sorteret fra. Repræsentanter fra Nationalmuseet har nemlig tidligere indfundet sig på politistationerne, bl.a. i Aalborg og Hobro, for at sikre sig enkelte håndvåben, der var af historisk interesse.

"Senere møder repræsentanter fra Garnisonsmuseet i Aalborg op og undersøger, om vi har våben, de kunne være interesseret i," siger vicepolitikommissær Flemming Bruun Jakobsen.

Ved en tilsvarende Frit Lejde aktion i 2009 blev der på landsplan samlet 9.589 våben ind.

Med sine over 800 medarbejdere - politifolk, jurister og administrativt ansatte - arbejder Nordjyllands Politi for, at politikredsen er den mest sikre og trygge politikreds at virke, bo og færdes i.

Politiet skal virke for tryghed, sikkerhed, fred og orden i samfundet gennem forebyggende, hjælpende og håndhævende virksomhed. Anklagemyndigheden skal sammen med politiet sikre, at strafskyldige drages til ansvar, og at der ikke sker forfølgning af uskyldige.