Skip to main content

Status på karnevallet kl. 1800

Pressemeddelelse   •   Maj 28, 2016 18:00 CEST

Status på karnevallet kl. 1800.

Karnevallet har indtil sidst på eftermiddagen været roligt, men inden for den sidste times tid har der været en del episoder, hvor politiet har måtte foretage anholdelser. Der er anholdt 1 person, der har forøvet vold mod en politimand og en af vagterne fra karnevallet. Pågældende er anholdt og skal afhøres når han er blevet ædru, hvorefter der bliver taget stilling til en eventuel fremstilling i grundlovsforhør. Der er foretaget 5 anholdelser yderligere for overtrædelse af ordensbekendtgørelsen og en for overtrædelse af våbenloven..

”Der har været flere episoder med små slagsmål og uoverensstemmelser end sidste år. Overordnet giver det et lidt bekymrende billede, men vi håber på at aftenen forløber roligt. Set i forhold til de mange tusinde mennesker, der er samlet i Aalborgs centrum, synes jeg dog, at det er få sager, der er anmeldt," lyder vurderingen fra den ansvarlige for politiets indsats under karnevallet, vicepolitiinspektør Poul Severinsen.

Nordjyllands Politi henleder dog opmærksomheden på, at karnevals-festen fortsætter hele natten, og erfaringsmæssigt vil der ske flere anholdelser i løbet af aftenen.

Nordjyllands Politi udsender løbende statusmeldinger om situationen, og vi opfordrer pressen til at hente informationerne her.

Med sine over 800 medarbejdere - politifolk, jurister og administrativt ansatte - arbejder Nordjyllands Politi for, at politikredsen er den mest sikre og trygge politikreds at virke, bo og færdes i.

Politiet skal virke for tryghed, sikkerhed, fred og orden i samfundet gennem forebyggende, hjælpende og håndhævende virksomhed. Anklagemyndigheden skal sammen med politiet sikre, at strafskyldige drages til ansvar, og at der ikke sker forfølgning af uskyldige.