Skip to main content

Stormen Helga

Pressemeddelelse   •   Dec 04, 2015 10:36 CET

I forbindelse med stormvejret, er der på Hirtshals Motorvejen i sydgående retning mellem Hjørring C og Hjørring S væltet en campingvogn. Effekter fra Campingvognen blæser over i Nordgående vognbane, hvorfor beggen vognbaner på motorvejen er spærret. Tidshorisont ???

Med sine over 800 medarbejdere - politifolk, jurister og administrativt ansatte - arbejder Nordjyllands Politi for, at politikredsen er den mest sikre og trygge politikreds at virke, bo og færdes i.

Politiet skal virke for tryghed, sikkerhed, fred og orden i samfundet gennem forebyggende, hjælpende og håndhævende virksomhed. Anklagemyndigheden skal sammen med politiet sikre, at strafskyldige drages til ansvar, og at der ikke sker forfølgning af uskyldige.