Skip to main content

Tabs gods på motorvejen ved Limfjordstunnelen

Pressemeddelelse   •   Dec 23, 2015 13:47 CET

Kør forsigtig ved Motorvejen i nordgående retning lige efter Limfjordstunnelen. Lastbil har tabt gods, der fylder det meste af kørebanerne. Politiet er på stedet.

Vagtchefen

Med sine over 800 medarbejdere - politifolk, jurister og administrativt ansatte - arbejder Nordjyllands Politi for, at politikredsen er den mest sikre og trygge politikreds at virke, bo og færdes i.

Politiet skal virke for tryghed, sikkerhed, fred og orden i samfundet gennem forebyggende, hjælpende og håndhævende virksomhed. Anklagemyndigheden skal sammen med politiet sikre, at strafskyldige drages til ansvar, og at der ikke sker forfølgning af uskyldige.