Skip to main content

Tiltale i fyrværkeri-sag

Pressemeddelelse   •   Dec 08, 2015 11:27 CET

Nordjyllands Politi har nu rejst tiltale mod en 30-årig mand i forbindelse med fyrværkeriulykkerne sidste år i Assens og Skjellerup, hvilket forårsagede 3 personers død og 2 personers alvorlige tilskadekomst.

Tiltalerne mod den 30-årige mand omhandler uagtsomt manddrab, uagtsom betydelig legemsbeskadigelse og fareforvoldelse – det vil sige overtrædelse af straffelovens § 241, § 249 og 252, stk. 1 – samt for fyrværkerilovgivningen.

En anden mand på 25 år er samtidig, i samme sag, tiltalt for overtrædelse af fyrværkerilovgivningen i forbindelse med den ene ulykke, i Assens.

”Det er anklagemyndighedens opfattelse, at der er grundlag for at rejse tiltale i denne tragiske sag,” siger anklager fra Nordjyllands Politi, Karina Skou.

Anklagemyndigheden har på nuværende tidspunkt ikke yderligere kommentarer til sagen, der endnu ikke er berammet ved Retten i Aalborg.

Pressen kan rette eventuelle spørgsmål til:

Pressen kan rekvirere kopi af anklageskrift ved henvendelse på njyl-jur-sekr@politi.dk.

Med sine over 800 medarbejdere - politifolk, jurister og administrativt ansatte - arbejder Nordjyllands Politi for, at politikredsen er den mest sikre og trygge politikreds at virke, bo og færdes i.

Politiet skal virke for tryghed, sikkerhed, fred og orden i samfundet gennem forebyggende, hjælpende og håndhævende virksomhed. Anklagemyndigheden skal sammen med politiet sikre, at strafskyldige drages til ansvar, og at der ikke sker forfølgning af uskyldige.