Skip to main content

Trafikkampagne spørger: Lover du dit barn mere end du holder?

Pressemeddelelse   •   Maj 19, 2014 08:49 CEST

Med sloganet ”Vis omtanke – også i trafikken” fortsætter Aalborg Kommune og Nordjyllands Politi sidste års kampagnesucces, der sætter fokus på vores alle sammens adfærd i trafikken og de forskellige distraktioner, som gør en enorm forskel for ulykkesrisikoen.

Kampagnen skydes i gang med en følelsesmæssigt ladet film, der netop illustrerer forskellen på den person, vi ønsker at være, og den måde vi ofte agerer på. I filmen er eksemplet en far, der på den ene side elsker og lover at beskytte sin datter, og på den anden side skriver SMS’er, stresser og ringer i håndholdt telefon, mens han kører bil – en situation som mange forældre og trafikanter sikkert vil kunne genkende.

"Vi tror på, at borgerne fundamentalt set ønsker at være gode og sikre trafikanter, der passer på medpassagerer og andre i trafikken. Men vi ved også, at hverdagen er stresset, og så er det måske nemmere lige at klare den sidste del af morgenrutinen, svare på en SMS eller tage et telefonopkald, mens man kører. Mange cyklister, bilister og fodgængere er simpelthen ikke bevidste om, at de små forseelser og øjeblikke af uopmærksomhed kan føre til alvorlige ulykker. Vores kampagne skal derfor mere ses som en venlig påmindelse om god trafikkultur, snarere end en løftet pegefinger. Vi tror på, at vi bekræfter en i forvejen ønsket adfærd, som blot skal påmindes," forklarer Anne Mette Andersen, kampagneansvarlig fra Aalborg Kommune.

Risikoen er svær at se

Flere faktorer skaber situationer, hvor mentalitet, overblik og opmærksomhed svækkes og skaber farlig trafikantadfærd.

"Mange bilførere begår dagligt små risikobetonede lovovertrædelser og blive distraheret, fx ved at tale i mobiltelefon, spise frokost eller lægge makeup under kørslen. Fodgængere og cyklister skynder sig måske over for rødt. Forklaringen fra lovovertræderne har ofte været, 'det plejer at gå', sammenholdt med at politiets sanktioner for overtrædelserne tidligere har været små. Denne kombination af ligegyldighed forstærket med 'lille bøde eller hævet pegefinger' har i trafikanternes tanker været medvirkende til at overskygge forståelsen for risikoen i forseelserne. Vanens magt gør trafikanterne blinde over for den risiko, der er forbundet med de uovervejede handlinger, og det giver grobund for ofte ubeviste og farlige valg i trafikken," siger Carl Aage Christensen, politiassistent i Nordjyllands Politi.

Tal fra Rådet for Sikker Trafik viser, at distraktion er en afgørende faktor i omkring 30 % af trafikulykker, og 46 % af danskerne siger, at de har været tæt på at ende i en ulykke inden for det sidste år, fordi de var uopmærksomme i trafikken.

Et andet problem er såkaldt ”road rage” eller ”vejvrede”, som det hedder på dansk. Flere internationale undersøgelser viser, at bilister, der har en konfronterende adfærd i trafikken, har markant større risiko for at blive involveret i uheld.

Ændring af grundlæggende trafikkultur
Aalborg Kommune og Nordjyllands Politi mener, vejen frem i høj grad handler om at skubbe til vores alles grundlæggende trafikkultur og sætte fokus på de indbyrdes relationer mellem trafikanter. Kampagnen er første spadestik til på lang sigt at få skabt enighed om, at omtanke og hensyn i trafikken er det eneste rigtige i modsætning til trafikanter med hver deres selvjustits.

"Tidligere har cyklisterne været anset som ofre for den farlige trafikantadfærd, hvormed de ofte har været lidt fredede. Men realiteten er den, at vi alle har et fælles ansvar for sikker trafik, og cyklisterne er ingen undtagelse. Bødetaksterne for færdselslovsovertrædelser er generelt inden for den senere tid blevet skærpet kraftigt med minimumtakst på kr. 1000,- og større udmøntning af straf for forseelser, siger Carl Aage Christensen, politiassistent i Nordjyllands Politi.

Sidste år samarbejdede Aalborg Kommune og Nordjyllands Politi også om trafikkampagnen, blandt andet med en film, hvor politibetjente gav trafiksyndere sjove kostumer på. Filmen har til dato fået over 200.000 visninger på YouTube. Kampagnen er udviklet af reklamebureauet SHRPA i Aalborg, der også står bag dette års kampagne. Kampagnen vil være synlig via online annoncering, reklamer på TV2 Nord, og filmen kan ses i biografer i Nordjylland og på YouTube, www.youtube.com/watch?v=oDF6ghUtvac&feature=youtu.be

Et andet led i kampagnen er et online univers på Facebook www.facebook.com/visomtanke - hvor der vil være debat om god og dårlig trafikantadfærd.

For spørgsmål og yderligere information, kontakt venligst:

Med sine over 800 medarbejdere - politifolk, jurister og administrativt ansatte - arbejder Nordjyllands Politi for, at politikredsen er den mest sikre og trygge politikreds at virke, bo og færdes i.

Politiet skal virke for tryghed, sikkerhed, fred og orden i samfundet gennem forebyggende, hjælpende og håndhævende virksomhed. Anklagemyndigheden skal sammen med politiet sikre, at strafskyldige drages til ansvar, og at der ikke sker forfølgning af uskyldige.