Skip to main content

Trafiksituationen til Aalborg Karneval

Pressemeddelelse   •   Maj 24, 2016 08:54 CEST

Når det store karneval lørdag 28. maj 2016 fylder Aalborgs gader, vil der i store dele af lørdagen være spærringer af en del veje i det centrale Aalborg.

Gående, kørende og cyklende patruljer fra Nordjyllands Politi ledsager og forestår den færdselsmæssige afvikling af de 3 karnevalsoptog, der starter kl. 10.00 i Nørresundby og slutter i Kildeparken. De 3 optog starter efter følgende plan:

 • Kl. 10:00 starter der stjerneoptog fra Havnen i Nørresundby.
 • Kl. 10:30 starter der stjerneoptog fra Østerbro p-plads ved Skat.
 • Kl. 11:00 starter der stjerneoptog fra Kastetvej v/ Haraldslund.

Da optogene forenes på Vesterbro, vil især denne gade, periodevist, være helt spærret for trafik i tidsrummet fra kl. 08.00 om morgenen frem mod klokken 22.00 om aftenen. Paraden går herefter ad Vesterbro til Kildeparken, hvortil folk vil strømme til via flere indgange: Ved Vesterbro v/ Europahallen, ved opgangen fra DSB-tunnelen omkring Banegården, samt ved Vesterbro ved Hotel Hvide Hus.

Langs ruterne vil der desuden være et stort antal tilskuere, der også medvirker til, at trafikken ikke kan glide som normalt.

Derfor anbefaler vicepolitiinspektør Poul Severinsen fra Nordjyllands Politi, at bilister og andre trafikanter vælger alternativer ruter, hvis de har ærinde i det centrale Aalborg lørdag 28. maj 2016.

”Trafikken skal afvikles med mindst mulig gene for borgerne, så vi har masser af politi i gaden, og politihjemmeværnet på plads, men det store antal mennesker i Aalborg betyder, at trafik-situationen vil være påvirket store dele af dagen,” vurderer vicepolitiinspektør Poul Severinsen, der ligeledes henstiller til, at trafikanter efterkommer de anvisninger, de måtte få af politiets personale og af politihjemmeværnet.

Vicepolitiinspektøren understreger, at Nordjyllands Politi kun kan angive cirka tidspunkter for, hvornår trafikken igen kan passere gaderne, når optogene er passeret.

”Paraden vil efterlade en stor mængde affald – det skal fjernes fra gaderne, inden trafikken igen kan afvikles på forsvarlig vis. Karneval i Aalborg har afsat ekstra mandskab til denne opgave. Vi åbner løbende – og så hurtigt vi kan – gaderne igen for kørende trafik,” siger Poul Severinsen.

Disse gader vil være spærret i forbindelse med paraden:

 • Nyhavnsgade til Vesterbro vil være spærret for kørende færdsel i tidsrummet fra ca. 1030-1300.
 • Kastetvej til Vesterbro vil være spærret for kørende færdsel i tidsrummet fra ca. 1030-1400.
 • Østerågade vil være spærret for kørende færdsel på strækningen mellem Nytorv og Ved Stranden fra kl. ca. 09:00 til kl. ca. 14:00.
 • Prinsensgade fra Danmarksgade til Vesterbro vil ligeledes været spærret for kørende færdsel fra kl. ca. 08:30 til kl. ca. 19:30.
 • Vesterbro vil på strækningen fra Borgergade til Hasserisgade være spærret for kørende færdsel i tidsrummet kl. ca. 08:30 til kl. ca. 19:30.
 • Vesterbro vil på strækningen fra Hasserisgade til Østre Alle være spærret for kørende færdsel i tidsrummet kl. ca. 08:30 til kl. ca. 24:00.
 • Hasserisgade vil i samme tidsrummet fra ca. kl. 08:30 til kl. ca. 19:30 være spærret ved Anders Borks Vej for kørsel mod Vesterbro, og trafikken ledes ad Anders Borks Vej.
 • Limfjordsbroen vil i tidsrummet fra kl. ca. 10:00 til kl. ca. 12:30 være spærret for kørende færdsel.

Lørdag 28. maj 2016 vil det være muligt at køre til og fra Nytorv, herunder P-huset v/Friis, p-pladsen v/Salling og p-pladsen v/Føtex via Busgade (u/medborgerhuset), som på dagen vil være åbent for alt kørsel i begge retninger.


Spørgsmål fra pressen skal gå til:

 • Poul Severinsen, vicepolitiinspektør, Nordjyllands Politi, tlf. 7258 9800, pse003@politi.dk

Med sine over 800 medarbejdere - politifolk, jurister og administrativt ansatte - arbejder Nordjyllands Politi for, at politikredsen er den mest sikre og trygge politikreds at virke, bo og færdes i.

Politiet skal virke for tryghed, sikkerhed, fred og orden i samfundet gennem forebyggende, hjælpende og håndhævende virksomhed. Anklagemyndigheden skal sammen med politiet sikre, at strafskyldige drages til ansvar, og at der ikke sker forfølgning af uskyldige.