Skip to main content

Ulovligt fyrværkeri og kanonslag

Pressemeddelelse   •   Dec 31, 2015 15:28 CET

I dag kl. 1100 var Nordjyllands Politi tilstede på Nørrebro i Hallund, 9700 Brønderslev i anledning af ulovligt fyrværkeri.

Nordjyllands Politi havde kort forinden modtaget anmeldelse om at der på adressen blev opbevaret en større mængde fyrværkeri og herunder kanonslag.

Ved ransagning på stedet blev der i garagen udfundet ca. 200 store kanonslag, 15 store bomberør, samt flere store ulovlige batterier.

Derudover var der almindeligt indkøbt fyrværkeri med en vægt på ca. 25 kg, NEM vægt på ca. 5 kg - som er det maksimalt lovlige at opbevare.

Det fundne fyrværkeri havde en samlet vægt på ca. 100 kg og med en NEM vægt på ca. 20 kg.

Beboeren på stedet er en 37-årig mand, der bor på stedet med sin familie.

Manden blev sigtet for overtrædelse af fyrværkeriloven, og det beslaglagte fyrværkeri blev nødtransporteret til politiets sikre opbevaringssted.

Manden kan se frem til en bødestraf for foholdet.

Nordjyllands Politi er tilfreds med beslaglæggelsen og oplyser, at man stadig er meget interesseret i at høre fra borgere, der ligger inde med oplysninger om ulovligt fyrværkeri/kanonslag i kredsen. Herigennem kan vi sammen være med til minimere antallet af ulykker og tilskadekomne ved brug af ulovligt fyrværkeri.

Vagtchef og indsatsleder

Karsten Højrup Kristensen

Med sine over 800 medarbejdere - politifolk, jurister og administrativt ansatte - arbejder Nordjyllands Politi for, at politikredsen er den mest sikre og trygge politikreds at virke, bo og færdes i.

Politiet skal virke for tryghed, sikkerhed, fred og orden i samfundet gennem forebyggende, hjælpende og håndhævende virksomhed. Anklagemyndigheden skal sammen med politiet sikre, at strafskyldige drages til ansvar, og at der ikke sker forfølgning af uskyldige.