Skip to main content

Kommentar til Nordsjællands Politis nye struktur fra Jens-Christian Bülow, politidirektør i Nordsjællands Politi

Blogindlæg   •   Jan 30, 2018 16:35 CET

Arbejdet med at fastlægge den nye struktur for Nordsjællands Politi er nu afsluttet. Formålet med at ændre organiseringen af Nordsjællands Politi er at skabe bedre service for borgerne i Nordsjælland. Det er min vurdering, at vi med de nye organisatoriske rammer vil få mere og bedre politiarbejde ud af vores ressourcer.

Vi kan ikke reorganisere os til færre opgaver, men vi kan indrette vores organisation, så vi får udnyttet vores ressourcer bedst muligt til gavn for borgerne – og samtidig få skabt en bedre balance og mere stabil hverdag for medarbejderne. I den nye struktur vil akutte opgaver så vidt muligt blive varetaget af medarbejdere, der forventer at blive forstyrret. Det vil give mere ro for de øvrige medarbejdere til forebyggelse og efterforskning.

Arbejdet med forebyggelse og nærhed vil blive styrket i den nye struktur. Det sker ved at samle indsatsen, så det bliver lettere at skabe fælles retning og sammenhængskraft. Samtidigt vil der blive ansat flere forebyggelsesmedarbejdere, og samarbejdet med kommunerne vil bl.a. blive styrket ved, at der fremover vil blive tilknyttet en områdebetjent til hver kommune. Jeg lægger stor vægt på samarbejdet om forebyggelse med vores 13 kommuner, og det samarbejde kan vi styrke med de nye tiltag.

Et andet vigtigt mål med den nye organisering er at blive bedre til at behandle de mange almindelige sager. En almindelig sag for politiet vil være en væsentlig sag for den enkelte borger. Derfor skal vi kunne behandle disse sager indenfor rimelig tid og med den rigtige kvalitet i sagsbehandlingen, og det skal ske ved at samle store dele af sagsbehandlingen i to centre.

Vi bevarer i den nye struktur politistationerne i Helsingør, Hillerød, Gentofte og Frederikssund, og vi bevarer ekspeditionerne på politistationerne og rådhusbutikkerne, hvor borgerne kan henvende sig i samme omfang som i dag.

Færdsels- og hundeafdelingen flytter fra Hillerød til Frederikssund og beredskabet, det vil sige de almindelige udkørende patruljer, får fremover mødested på politistationerne i Helsingør, Hillerød og Gentofte. Her vil betjentene – i lighed med i dag – møde ind, finde deres makker, pakke patruljevognen og køre ud i politikredsen efter anvisning fra vagtcentralen. Dermed er patruljen allerede på gaden, når borgerne ringer efter hjælp.

Nordsjællands Politis nye organisering er resultatet af en lang og grundig proces med inddragelse af en lang række medarbejdere og ledere i politikredsen, som har stillet deres viden, erfaring og kreativitet til rådighed. Vi har også lyttet til input fra vores kommunale samarbejdspartnere. Jeg er naturligvis klar over, at nogle - både medarbejdere og borgere – på trods af det grundige forarbejde vil mene, at dele af Nordsjællands Politis nye organisering burde se anderledes ud. Sådan vil det være i en politikreds med 1.000 engagerede medarbejdere og mange interesserede blandt kredsens 600.000 indbyggere.

Når en politikreds foretager ændringer i sin struktur, afføder det helt forståeligt en masse spørgsmål og for nogens vedkommende også bekymringer for, om politiets service bliver forringet. Jeg er overbevist om, at den nye struktur vil medføre forbedringer for både borgere og medarbejdere, og jeg glæder mig til, at den nye organisering træder i kraft til september. Jeg håber, at vi fremover vil møde samme store opbakning fra borgerne i Nordsjælland, som vi hidtil har været vant til og nydt godt af.

Jens-Christian Bülow
Politidirektør i Nordsjællands Politi