Skip to main content

BEREDSKABSMEDDELELSE VEDR.: Drikkevandsforsyningen i Lynæs, Halsnæs kommune.

Pressemeddelelse   •   Sep 13, 2014 18:27 CEST


Halsnæs vandforsyning udsteder kogeanbefallinger af drikkevandet til 50 ejendomme i Lynæs. Kogeanbefalingen, som skyldes fund af coliforme bakterier i området, gælder indtil ny besked til går.

Advarslen vedrører borger i Lynæs Havnevej herunder Lynæs Havn, Bådestræde, Ankerstien, Frederiksværkvej nr. 1 - 14 og Søndergade nr.  7 - 22.


Personer i det berørte område skal koge drikkevandet.


Der opfordres til, hvis det er muligt, at viderebringe denne meddelelse til andre personer i området.


Kontakt kun myndighed og politiets alarmcentral i akutte tilfælde. Nærmere informationer kan ses på vandværkets hjemmeside http://www.huvand.dk/


Varslingen er gældende til faren afvarsles


Dette var en beredskabsmeddelelse fra Halsnæs Vandforsyning A.m.b.A., Ullerup Skovvej 20, 3390 Hundested.___________________________________________________________________________________________
Vi løser alle umiddelbare borgervendte opgaver med fokus på borgernes tryghed, efterforsker og opklarer alvorlig kriminalitet, sikrer borgerne hurtig og kompetent bistand i faresituationer, forudsiger og imødegår ændringer i kriminalitetsmønsteret, arbejder forebyggende og løser alle vores opgaver som en moderne samarbejdende offentlig virksomhed,...