Skip to main content

LAD OS SAMMEN GØRE EN FORSKEL

Pressemeddelelse   •   Dec 16, 2013 16:21 CET

Halsnæs Kommune og Nordsjællands Politi har indgået et partnerskab for at nedbringe antallet af spiritusbilister, og i særdeleshed dem, der gentagne gange kører med høje promiller.
Hensigten er at få spiritusbilisternes omgangskreds til at tage ansvar og hjælpe myndighederne med at tage hånd om problemet.

I november 2013 mistede en kun 13-årig dreng livet, da han på sin cykel blev påkørt af en spirituspåvirket bilist på Hillerødvej i Frederiksværk.

I forlængelse heraf har Nordsjællands Politi og Halsnæs kommune valgt at indgå et partnerskab for at få omgangskredsens hjælp til at holde bilister med alkoholproblemer ude af trafikken – og i stedet tilbyde spiritusbilisterne et behandlingsforløb.

Vi er bekymret – er du?
Fra januar 2014 starter projektet ”Sikker trafik uden alkohol”  i Halsnæs Kommune i samarbejde med Nordsjællands Politi. Formålet er at få reduceret spirituskørsel og færdselsuheld, hvor alkohol er indblandet ved hjælp af borgerinddragelse og en præventiv opsøgende indsats.

Projektet bygger på politiets erfaringer fra et lignende projekt i Bornholm Regionskommune.

Projektet indebærer, at borgere, der har mistanke om, at en person hyppigt kører spirituskørsel, kan kontakte politiet herom på 1-1-4 eller nsj@politi.dk
På baggrund af henvendelsen vil politiet og eventuelt en misbrugskonsulent fra kommunen tage kontakt til den pågældende og informere om konsekvenserne ved spirituskørsel samt forsøge at motivere vedkommende til at tage imod et afvænningsforløb, evt. med inddragelse af familie, venner mv. 

Det er naturligvis frivilligt, om personen ønsker at tage imod myndighedernes tilbud om hjælp til at komme ud af sit alkoholmisbrug.

Projektet ”Sikker trafik uden alkohol” tager officielt sin begyndelse fra januar 2014, men borgerhenvendelser fra december 2013 vil også blive taget med i projektet.

Projektet er indtil videre kun igangsat i Halsnæs Kommune, men på baggrund af de indkomne erfaringer, vil der blive taget stilling til, om tiltaget skal udbredes til resten af politikredsen.

”Vi har alle et ansvar, og kender du til en person, der kører spirituskørsel, opfordrer vi til, at du tager ansvar og hjælper os med at kunne tage hånd om det”.

Fakta
Rådet for Sikker Trafik og TrygFonden har foretaget en undersøgelse, der viser, at hver 5. person i Danmark kender nogen i omgangskredsen, som de tror, eller ved jævnligt kører spirituskørsel.

Kontaktpersoner i forbindelse med pressemeddelelsen/projektet:
Halsnæs Kommune: Stein Nygård, leder af Alkohol- og Stofrådgivningen tlf. 3018 0322
Nordsjællands Politi: Fra den 17. december kl. 10.00 - Politikommissær Anne Alsøe, tlf. 41227390
Ved henvendelser før da - vicepolitiinspektør Per Thuesen på 7258 7200


___________________________________________________________________________________________
Vi løser alle umiddelbare borgervendte opgaver med fokus på borgernes tryghed, efterforsker og opklarer alvorlig kriminalitet, sikrer borgerne hurtig og kompetent bistand i faresituationer, forudsiger og imødegår ændringer i kriminalitetsmønsteret, arbejder forebyggende og løser alle vores opgaver som en moderne samarbejdende offentlig virksomhed,...