Skip to main content

Nordsjællands Politi orienterer om færdselsuheld på Hillerødmotortrafikvejen ved Hillerød

Pressemeddelelse   •   Dec 11, 2013 16:40 CET


Kl. 12:57 modtog Nordsjællands Politi via 1-1-2 anmeldelse om alvorligt færdselsuheld på Hillerødmotyorvejen umiddelbart syd for Roskildevej i Hillerød Kommune, hvor 2 køretøjer var involveret.

Ambulancer, akutlæge, redningsberedskab og politpatuljer sendt til stedet.

 

Fakta:

Part 1, mand, 69 år, lokal hjemmehørende i Holbæk, holdt stille på Hillerødmotortrtafikvejens vestlige side med retning mod syd og umiddelbart syd for Roskildevej. Fra denne position foretog han u-vendig ud foran part 2, der blev ført af en mand, 62 år, lokalhjemmehørende i København, Brønshøj, der med sin front ramte part 1 på dennes venstre forskærm og førerdør.

Akutlæge var fremme som en af de første og kunne konstatere, at de 2 parter og part 1a,  en forsædepassager hos part 1, en kvinde, 60 år, og lokal hjemmehørende i Holbæk, alle var afgået ved døden. Det vurderes at de alle er dræbt umiddelbart i forbindelse med kollisionen, der har været meget kraftig.

Hastighedens begrænsningen på stedet er 90 km/t.

Færdsel i begge retninger standset.

Der er ingen mistanke om spiritus/narkokørsel eller at hastighesbegrænsnngen er overtrådt. Uheldets årsag skønnes ene og alene at kunne tilskrives part1´s ulovlige manøvre.

Der arbejdes intenst på at underrette de pårørende til de dræbte.

Undersøgelse og oprydning på uheldsstedet blev tilendebragt kl. 16:10, hvor der blev genåbnet for færdsel i begge retninger.

 

Dan Rener Houtved

Politikommissær

Vagtchef

___________________________________________________________________________________________
Vi løser alle umiddelbare borgervendte opgaver med fokus på borgernes tryghed, efterforsker og opklarer alvorlig kriminalitet, sikrer borgerne hurtig og kompetent bistand i faresituationer, forudsiger og imødegår ændringer i kriminalitetsmønsteret, arbejder forebyggende og løser alle vores opgaver som en moderne samarbejdende offentlig virksomhed,...